ആദ്യം കുഞ്ഞ പിന്നെ അമ്മ [Darkdevil]

Posted by

ആദ്യം കുഞ്ഞ പിന്നെ അമ്മ

Aadyam kunja Pinne amma | Author : Darkdevil


ഹലോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കഥ അല്ല എൻ്റെ ജീവിതം ആണ്. ആദ്യമായ് എഴുതുകയാണ് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശേമിക്കണ .പിന്നെ ഇത് ഒരു നിഷിദ്ധസംഗമ കഥ ആണ് താൽപര്യം ഇല്ലത്തവർ ഒഴിവാക്കുക.വരു കഥയിലേക്ക് കടക്കാം.

ഒരു കാര്യം കുടി.കഥ സത്യം അയതിനൽ.സ്പീഡ് കൂരവയിരിക്കും പട്ടുനത്ര സ്പീഡ് അകം.കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റുന്നു.

 

ഇനി കഥയിലേക്ക് വരം.അധ്യം ഞാൻ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താം

 

ഞാൻ വിഘ്നേഷ് (25)

കുഞ്ഞമ്മ ലത(48)

കുഞ്ഞമ്മ മകൾ പ്രിയ(19)

അമ്മ ലീല(50)

അയൽവാസി ചന്ദ്രൻ(60)

വീടൂടമസ്ഥൻ സാബു (47)

അയൽവാസി പയ്യൻ അരുൺ(20)

 

ഇതുകൂടാതെ ഇനിയും കഥത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരാണ് പ്രധാനം .നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം ഭാഗം ഉടൻ വരും.

 

 

ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ തമിഴ് നാട്ടിലെ

ലത കുഞ്ഞയുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള കോളജിൽ തന്നെ m. ടെച്ച് nu admission കിട്ടി

ലത കുഞ്ഞടെ ഭർത്താവ് മുനു കൊല്ലം മുന്നേ ക്യാൻസർ വന്നു മരിച്ചു .അവരുടെ മുത്ത മകൻ ഏതോ ഒരുത്തിയെ വിച്ച് നട് വെട്ട്.അതിനുശേഷം അവരും മകളും ഒറ്റകാണ്.ജീവിക്കാൻ തയ്യൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.പിന്നെ കുടെ പിറപ്പു എട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല.ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കാൻ അനുവതതം ചോദിച്ചപ്പോ .ഒരു ആൺ ഇല്ലാത്ത വീട്ടിലെ

പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ.അവർ സന്തോഷ പോർവം സമ്മതിച്ചു.നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഒരു നല്ലകുട്ടി ആയിരുന്നു.എന്നൽ അവരെ കളിക്കണം എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം.

അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്ര കോളജ് ഉണ്ടായിട്ടും അവിടെ ചേർന്നത്.അങ്ങനെ കോളജ് തുറക്കാൻ മുണ് ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെ ഞാൻ കുഞ്ഞെടെ വീട്ടിൽ എത്തി.കഥകളിൽ പറയുംപോലെ അവർ ചരക്കൊന്നും അല്ല

സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മ.ഇരു നിറം.മുലയും കുണ്ടിയും എല്ലാം അവശ്യത്തിനുണ്ട്.പ്രിയ

കുറച്ചു വണ്ണം ഉണ്ട്.കുറച്ച് മുലയും ക്കുണ്ടി ഒക്കെ തള്ളി നിക്കും വെളുത്ത നിറം ആണ്.