നേഴ്സ് പെണ്ണും ഡോക്ടർ ആന്റിയും [Edward]

Posted by

നേഴ്സ് പെണ്ണും ഡോക്ടർ ആന്റിയും

Nurse Pennum Doctor Auntiyum | Author : Edward


നമസ്കാരം

ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറുടെയും നേഴ്സ് ന്റെയും കഥ ആണ്

നാല് നിലയുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ ആണ് എന്റെ ലാബ്. എക്സ്റേ. വരെ എടുക്കുന്ന വളരെ മോഡേൺ ആയ ലാബ് ആണ്. പലരും അടുത്തുള്ള ഗവണ്മെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും അടുത്ത് ഉള്ള ക്ലിനിക് നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് വരാറുണ്ട്

വളരെ വലിയ ഒരു ഓപ്പൺ ബിൽഡിംഗ്‌ അതിലെ എല്ലാ ഷട്ടറും ഇപ്പൊ ഞാൻ വിലക്ക് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അതിനുള്ള വരുമാനം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.

അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ

അത് പല തലമുറ കൈമാറി വന്ന ഒരു ആശുപത്രി ആണ്. വലിയ ഒരു ബിൽഡിംഗ്‌ അതിന്റ ഒരു ഭാഗം അവരുടെ വീടും ഒരു ഭാഗം ആശുപത്രി.

അത് നടത്തി വന്ന അവസാനത്തെ തലമുറ ആണ് ഇപ്പോൾ. ഡോക്ടർ ആന്റി എന്നാണ് ഞാൻ അവരെ വിളിക്കുന്നത് കഴിഞ ലോക്ക് ഡൌൺ സമയം അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയ്‌. ഇപ്പോൾ അവർ മാത്രം ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവർക്ക് മുപ്പത്തി നാല് വയസ് ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ ഇല്ല ആവശ്യത്തിനു വണ്ണം എന്നാലും ഒത്ത ഒരു പെണ്ണാണ് ആന്റി. നല്ല വെളുത്തു ക്യൂട്ട് ശബ്ദം ആണ്. ബെല്ല എന്നാണ് ആന്റിയുടെ പേര്.

ഒരു നല്ല ഒത്ത പെണ്ണാണ് എങ്കിലും അവരുടെ സ്വഭാവം വളരെ ബോൾഡ് ആണ്. ആരോടും സംസാരിക്കും എന്നാൽ അവരുടെ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഒന്നും ആരോടും പറയില്ല. അവരുട ഭർത്താവ് ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ക്യാഷ് ടീം ഇവരെ കേറി പിടിച്ചു. അതിന് ശേഷം അവൻ ആരോടും പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കാണില്ല. കാലം എടുത്തു മുഖം അടിച്ചു പൊളിച്ചു. അവന്റെ കേസ് എല്ലാം തീർന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ആന്റി ഫ്രീ ആയതു. അതിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഓട്ടോ ചേട്ടന്മാർ പോലും ആന്റിയെ മോശം ആയി നോക്കുക പോലും ഇല്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *