ഫാന്റസി ഓഫ് ബാംഗ്ലൂർ 2 [Introvert]

Posted by

ഫാന്റസി ഓഫ് ബാംഗ്ലൂർ  2

Fantasy Of Bangalore Part 2 | Author : Introvert

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

ആദ്യ പാർട്ട്  വായിച്ചിട്ട് തുടർന്ന്  വായിക്കുക ……

 

രാത്രി  മുഴുവൻ  തോമസ്  പറഞ്ഞ  കാര്യങ്ങൾ  ചിന്തിച്ചു  കൊണ്ടിരുന്നു .. രാവിലെ  ഞാൻ  യമുനയോട് താമസിച്ചേ  വരത്തൊള്ളൂ. ആദ്യ  ശമ്പളത്തിന്റെ ചിലവ്  ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്  എന്നും  പറഞ്ഞു  ഞാൻ  ഓഫീസിലോട്ട്  പോയി .

 

ഓഫീസിൽ  വർക്ക്  ചെയ്യുമ്പോഴും  വൈകിട്ടത്തെ  നൈറ്റ്  ക്ലബ്  ആണ്  എന്റെ  മനസ്സിൽ . കാരണം  ഞാൻ  ഇതുവരെ  ഒരു  നൈറ്റ്  ക്ലബ്ബിലും  പോയിട്ടില്ല.

സിനിമയിൽ  മാത്രമേ  ഞാൻ  നൈറ്റ്  ക്ലബ്  കണ്ടിട്ടുള്ളു . അങ്ങനെ  എന്റെ  വർക്ക് കഴിഞ്ഞു പുറത്തോട്ട്  ഇറങ്ങി ..

 

അപ്പം  തോമസ്  ചേട്ടൻ  പുറകിൽ  നിന്ന്  വിളിച്ചു .

 

തോമസ് : ഡാ നീ  എവിടെ  പോകുവാ . നിന്നോട്  ഇന്നലെ പറഞ്ഞ  കാര്യം  നീ  മറന്നോ …

 

ഞാൻ : ഇല്ല  ചേട്ടാ. ചേട്ടൻ  കാത്തിരിക്കുവായിരുന്നു.

 

തോമസ്  : എന്നാൽ  നീ  വാ …

 

തോമസ്  ചേട്ടന്റെ  വണ്ടി  എടുത്ത്  ഞങ്ങൾ  നൈറ്റ്  ക്ലബ്ബിലോട്ട്  പോയി .. സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ ആയിട്ടായിരുന്നു ക്ലബ് . വലിയ  ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ ആണ്  ഈ  ക്ലബ് . ഞങ്ങൾ വണ്ടി  പാർക്ക്  ചെയ്തു ക്ലബ്ബിലോട്ട്  പോയി . തോമസ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു പോയി പാസ് മേടിക്കാൻ . അപ്പം  ഞാൻ പറഞ്ഞു  നമ്മുടെ  കൈയിൽ പാസ്  ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ  എന്തിനാ  മേടിക്കുന്നത് . അതൊക്കെ  പറയാം  നീ  മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു .

 

അങ്ങനെ  ഞാൻ  പാസ്  പോയി  മേടിച്ചു . ഒരാൾക്ക്  ആയിരം രൂപ യാണ്  പാസ്  അങ്ങനെ  രണ്ടായിരം  രൂപ  എന്റെ  കയ്യിൽ  നിന്ന്  പൊട്ടി ….