മലമുകളിലെ വീട്ടിൽ 5 [kiran]

Posted by

മലമുകളിലെ വീട്ടിൽ 5

Malamukalile Veetil Part 5 | Author : Kiran

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

തുടക്കം വയികത്തവർ പഴയ പാർട്ട് വായികുക

അഭിപ്രായം പറയുക

എന്താണെങ്കിലും pleaset

കഥയിലോട്ടു പോകാം

അവരുടെ സംസാരം കേട്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു അനിത എന്നെ മമ്മി ക്ക് കാണിച്ച് കൊടുക്കില്ല

അതെ സമയം മരിയയെ ഇന്ന് ഒന്നൂടെ സുഖികണം പക്ഷേ. മമ്മിമ്മാർ ഇന്ന് ശിവരാത്രി ആക്കും…

എന്ത് ആലോചിച്ചിട്ടും. ഒരു വഴി തെളിയുന്നില്ല

പെട്ടന്ന് ആണ് ഒരു അലർച്ച

ഡീ പെണ്ണുങ്ങളെ എന്ന്

നോക്കിയപ്പോ പപ്പാമാർ ഒരുമിച്ച് വന്നേകുന്നു.

സൗണ്ട് കേട്ട് പുറത്ത് വന്ന മമ്മി മാർക് സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒരുമിച്ച് വന്നു

അനിത പുറത്ത് കാട്ടാതെ ലീന യുടെ അടുത്തെത്തി

അനിത: ചേച്ചി മരിയ ഉള്ളത് പറയണ്ട

ഇല്ലേൽ ഇചയന്മർ അവളെ പണിയും പിന്നെ നമ്മൾ പട്ടിണി ആകും

ലീന : അത് ശെരിയണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും

അനിത: ചേച്ചി ചോറുണ്ടകിയോ ഇല്ലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരുത്താൻ ഫുഡ് കൊടുത്ത് അവിടെ കളിക്കാം ഇന്ന്

എൻ്റെ അതിയാനെ ചേച്ചി വളക് ഞാൻ ചേച്ചിടെ അതിയനേ വളക്കാം…

ലീന : പിള്ളേരെ എന്ത് ചെയ്യും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *