വീട്ടിലെ പൂറുകൾ [Aswa]

Posted by

ഞാൻ അവരുടെ റൂമിന്റെ ജനൽ സൈഡിൽ വന്ന് പയ്യെ കാർട്ടൻ നീക്കി അകത്തേക്ക് നോക്കി …

അമ്മയെ അച്ഛൻ കൈയിൽ പൊക്കി അടിക്കുന്നു… അച്ചന്റെ കുണ്ണയിൽ ഇരിക്കുന്ന അമ്മയെ കണ്ടാ എന്റെ കുണ്ണ കമ്പി ആയി…

പൊക്കി ഉള്ള അടിയിൽ അമ്മയും അച്ഛനും നന്നായി ഷിണിച്ചു… അമ്മയെ അച്ഛൻ കട്ടിലിലേക്ക് കിട്ടത്തി…

അമ്മ : ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ പാൽ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വേണം എന്ന്

അച്ഛൻ : ഓ ഞാൻ ആ ഒരു മൂഡിൽ മറന്ന് പോയി രാത്രിയിൽ തരാം എന്റെ കയപ്പി

അമ്മയുടെ പൂറിൽ നിന്നും അച്ചന്റെ കുണ്ണ ഊരിയപ്പോൾ അച്ചന്റെ കുണ്ണപ്പാൽ പൂറിൽ നിന്നും ഉറുന്നു…

അമ്മ : ആ പാൽ ഒന്ന് നക്കി എനിക്ക് താ

അച്ഛൻ മുട്ടിൽ ഇരുന്ന് അമ്മയുടെ പൂറിൽ നിന്നും പാൽ നക്കി എടുത്തു…

അച്ഛൻ എണിച്ച അമ്മയുടെ വായിലേക്ക് വായിൽ ഇരിന്ന പാൽ തുപ്പി കൊടുത്തു…

അമ്മ വായിൽ വീണാ പാലും തുപ്പലും കുടിച്ചിട്ട് അച്ചന്റെ വായിലേക്ക് നാക്ക് കയറ്റി നക്കി…

അച്ഛൻ കൈ എടുത്ത് അമ്മയുടെ മുല രണ്ടും നന്നായി ഞാരുടി…

അമ്മയുടെ ഞാരുകം റൂമിൽ കൾക്കുന്ന രീതിയിൽ എത്തി…

അച്ഛൻ അമ്മയുടെ മുകളിൽ നിന്നും എണിച്ചു

” ഇനി രാത്രിയിൽ മതി ഡി ” അച്ഛൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു

അച്ചന്റെ കുണ്ണ ഇപ്പളും നല്ല വെല്ലുപ്പം അമ്മയുടെ മുല ആക്കട്ടെ ചുമന്ന് ഇരിക്കുന്നു…

ഞാൻ അമ്മയുടെ കയപ്പ് കണ്ട് കമ്പി അടിച്ച കുണ്ണയും ആയിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഓടി…

മനസ്സിൽ മുഴുവൻ രാത്രിയിൽ കളി എങ്ങനെ കാണും എന്നും…

രാത്രി എല്ലാവരും ഊണിന് ശേഷം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു….

എന്റെ റൂമിൽ അനിയത്തിയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെറിയ പേടി…

സമയം ഒരു 11 മണി കഴിഞ്ഞു അച്ഛൻ കാർട്ടൻ മാറ്റി ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് റൂമിലേക്ക് പോയി…

ഞാൻ അനിയത്തിയെ ഒന്ന് നോക്കി നല്ല ഉറക്കം…

ഞാൻ പയ്യെ എണിച്ച റൂമിന്റെ വാതുക്കൽ നിന്ന് സൈഡിൽ ഉള്ള കാർട്ടന്റെ ഇടയിൽ കൂടി റൂമിലേക്ക് നോക്കി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *