ഫിറോസ് മാഷിന്റെ ലോകം 3 [അനാർക്കലി]

Posted by

ഫിറോസ് മാഷിന്റെ ലോകം 3

Firos Mashinte Lokam Part 3 | Author : Anarkali

[ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]


 

ഹമീദ് അളിയന്റെയും  റസാഖ് അളിയന്റെയും മുന്നില് കുനിച്ചു  നിർത്തിയിട്ട് എൻറെ കുണ്ടിയിൽ എണ്ണ ഇട്ടുലൂസാക്കുകയാണ് താത്ത , ആദ്യം ഒരു വിരലും പിന്നെ രണ്ടു വിരലും താത്ത കയറ്റി .  അളിയാ ഇത്ര ലൂസ്  മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കുറച്ച് കൂടെ ലൂസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നു ഹമീദ്‌ അളിയൻ പറഞ്ഞു , ഹമീദ് അളിയൻമുട്ട കൈ കൊണ്ട് തടവി കൊണ്ടിരുക്കുകയായിരുന്നു ,

താത്ത കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ തേച്ചിട്ട് പിന്നെയും രണ്ട് വിരൽ ഇട്ടു ലൂസാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ,കുറച്ചുകയിഞ്ഞപ്പോൾ താത്താന്റെ കൈ പിടിച്ചു അത്‌ മാറ്റി മൂപ്പരുടെ രണ്ടു വിരൽ ഇട്ടു നോക്കി. അത്യാവശ്യം ലൂസ്ആയിട്ടുണ്ട്

ഹമീദ് – റസാക്കെ ഇത് നൊക്ക്‌ ഇത്ര ലൂസ് പോരെ റസാഖ് അളിയൻ വന്നു നോക്കി

റസാഖ് – മതി അളിയാ

താത്ത അപ്പൊയും അവിടെ മുട്ടു കുത്തി ഇരിക്കുവാണ്‌ എന്നോട് എണീറ്റ് മേശയുടെ മേൽ കുനിഞ്ഞു കിടക്കാൻ  പറഞ്ഞു , താത്ത എണീയ്ക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ

ഹമീദ് – നീ എണീക്കല്ലേ നീ കുണ്ടി ലൂസാക്കാന് മിടുക്കിയല്ലേ സമ്മാനം എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ

എന്നു പറഞ്ഞു രണ്ടു രണ്ടു കവിളും തലോടി നേരത്തെ റസാഖ് അളിയൻ അടിച്ചത് ഇടതു കവിളിൽ ആണ് , ഹമീദ് അളിയൻ വലതു കവിളിൽ ആഞ്ഞൊരൊടി കൊടുത്തു , താത്ത ആ എന്നു പറഞ്ഞു ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക്ചെരിഞ്ഞു .

ഹമീദ് – നായിന്റെ മോളെ മുട്ട കമ്പിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ കളിക്കാൻ നിൽക്കരുത് എന്ന് നിന്നൊടും നിന്റെഏട്ടത്തിനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ,

താത്ത കവിളിൽ പിടിച്ചു ഇരിക്കുവാണ്‌ , റസാഖ് അളിയൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് , സ്വന്തം ഭാര്യയെവേറെ  ഒരാൾ അടിച്ചപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന അളിയൻ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *