നിമ്മി എന്ന ഞാന്‍ ഇവിടെ വരെയെത്തി [Nimmy]

Posted by

നളിനി പറഞ്ഞു വണ്ടിയുടെ ഒച്ച കേട്ടായിരുന്നു അതാ. സ്‌നേഹ ചോദിച്ചു അഖിലയെന്തിയേ നളിനി പറഞ്ഞു. അകത്ത് മുറിയില്‍ ഉണ്ട് വിദ്യ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവര്‍ മുറിയിലാ. ഞാന്‍ വിളിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞ് നളിനി വിളിച്ചു.

മേളെ അഖിലേ അതാ അവര്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ,

അഖിലയും വിദ്യയും കൂടി കാണാനുള്ള സീഡി തപ്പുകയായിരുന്നു. അവര്‍ ഒരു മുന്നുനാലു സിഡിയുമായി വന്നു.

ഇനി നളിനിയേക്കുറിച്ച് പറയാം.

നളിനി ഒരു 40 വയസ്സ് വരും നല്ല ശരീരം ഒരു 40 വരും അവളുടെ മുലയുടെ വലുപ്പം സാരിയാണ് വേഷം നല്ല അന്നനട നളിനി ഇവിടുത്തെ പണിക്കാരിയാണ്.

അധികം വെളുപ്പില്ല ഒരു ഇരു നിറം നല്ല അഴകുള്ള കണ്ണ് അതിലാണ് പലരും വീഴുന്നതെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഒരു പാട് പേരുമായി കൂടെ പോയി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം വാസുവിന്റെ അറിവോടെയാണ്. ഇവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥനായ വാസുവിന്റെ ഭാര്യ. മാത്രമല്ല അഖിലയുടേയും, വിദ്യയുടേയും എല്ലാ കള്ളപണിക്കും കൂട്ടുനില്‍ക്കും. മാത്രമല്ല അവള്‍ ഒരു നല്ല കളിക്കാരിയാണ്. അങ്ങനെ വാസു ആക്കിയെടുത്തു. നളിനി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഖിലേയെ എവിടേയും പോകാന്‍ അനുവദിക്കുമായിരുന്നു, അഖിലയുടെ അമ്മ.

വാസു ആദ്യം നളിനി വഴി അഖിലയേ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഖില വഴി വിദ്യയേയും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവര്‍ എല്ലാം ഒരു ഗ്യാങ്ങ് അണെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി.

അഖിലയ്‌ക്കോ, വിദ്യയ്‌ക്കോ കഴപ്പ് കേറിയിരിക്കുകാണെങ്കില്‍ വാസുവിനോട് പറയും. വാസുവോ അല്ലെങ്കില്‍ അതുപോലെ കഴപ്പ് തീര്‍ക്കാന്‍ കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്കോ വാസു വഴി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു നളിനി.

കോളേജില്‍ വരുന്ന സമയത്ത് കമ്പി വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍ പറഞ്ഞാന്‍ അവര്‍ ഓരോന്നു പറയും വിദ്യയും അഖിലയും അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കൂടെ കിടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ കരുതിയിരുന്നത് വെറുതേ പറയുന്നതാ ജാഢ ഇറക്കുന്നതാണെന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോള്‍ മുതല്‍ മനസ്സിലായി.

അഖിലയും വിദ്യയും പലസീഡികളും അങ്ങോട്ടും മിങ്ങോട്ടും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് കാണാന്‍ എട്ടാം ക്ലാസ്സുമുതല്‍ പലപ്പോഴും പഠിക്കാന്‍ അഖിലയുടെ വീട്ടില്‍ വന്നിട്ട് റൂമില്‍ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പലകാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ അത് കാര്യമായി എടുത്തിട്ടില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *