വേൾഡ് ഫേമസ് ഹേറ്റേഴ്‌സ് 13 [Fang leng]

Posted by

 

രൂപ : ആദി പോ അമ്മ ചിലപ്പോൾ നിന്നെ റൂമിൽ നോക്കും

 

ഇത് കേട്ട ആദി രൂപയെ ഒന്നു കൂടി നോക്കിയ ശേഷം പതിയെ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ കട്ടിലിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്ന അമ്മയെയാണ് ആദി കണ്ടത് അവൻ വേഗം തന്നെ തന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറി

 

തുടരും…..

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *