മാറും പൂറും 2 [പമീല]

Posted by

അതിശയിച്ച് എന്ന പോലെ ശാന്തിനി പറഞ്ഞു..

അതിന് മറുപടി പറയാൻ നില്ക്കാതെ… ശാന്തിനി യെ സ്റ്റെല്ല വലിച്ചു കൂടെ കിടത്തി…

അരുമയായ കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ ശാന്തിനി സ്റ്റെല്ലയ്യോട് ഒട്ടി കിടന്നു

സ്റ്റെല്ല ശാന്തിനിയുടെ കൈകൾ പിടിച്ച് തന്റെ മുലയിൽ വച്ചു

“വെറുതെ വച്ചോണ്ട് ഇരിക്കാനല്ല….. പെണ്ണേ… ഉടച്ച് വാര്…. ”

നൈറ്റിയുടെ ഹൂക്ക് എടുത്ത് മുലകൾ വലിച്ച് പുറത്തിട്ട് സ്റ്റെല്ല മുരണ്ടു..

ജാവാ ചുരുട്ട് പോലുള്ള മുല ഞെട്ട് ഞെരടി ശാന്തിനി കശക്കി

” ങ്ങാ… അങ്ങനെ….”

ശാന്തിനിയുടെ കുച മർദ്ദനം നന്നായി ആസ്വദിച്ച് സ്റ്റെല്ല ഞരങ്ങി…

പെട്ടെന്ന് സ്റ്റെല്ല ശാന്തിനിക്ക് അഭിമുഖമായി ചരിഞ്ഞ് ശാന്തിനിയുടെ ചുണ്ടുകൾ ഈമ്പി വലിക്കാൻ തുടങ്ങി..

” പെണ്ണ് നന്നായി മൂത്ത് നിക്കുവാ…”

ശാന്തിനിയുടെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു

സ്റ്റെല്ലയുടെ കൈ ശാന്തിനിയുടെ ദേഹത്ത് ഒച്ചിഴയുന്ന പോലെ നീണ്ടു….

സ്റ്റെല്ലയുടെ ഉന്നം മനസ്സിലാക്കിയ ശാന്തിനി കാല് പൊക്കി സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തു…

” വടിക്കാറായി…. ഞാനാ വിലക്കിയത്….”

കുറ്റസമ്മതം നടത്തി സ്റ്റെല്ല….

ശാന്തിനിയുടെ അരയിലെ പുൽമേട്ടിൽ സ്റ്റെല്ലയുടെ വിരൽ നായാടിയെ പോലെ അലഞ്ഞു…

ഒടുവിൽ…. ആഴമറിയാൻ ശാന്തിനിയുടെ പൂറ്റിൽ ഇറങ്ങി..

” വൗ….”

ശാന്തിനി കുറുകി…

സ്റ്റെല്ലയുടെ വിരലുകൾ… ആഴങ്ങളിൽ ഊളിയിട്ടപ്പോൾ… നാഗത്തെ പോലെ ശാന്തിനി കിടന്ന് ചീറി

സ്റ്റെല്ല മുല ശാന്തിനിയുടെ വായിൽ തിരുകി…

ചപ്പി വാരിയ ശേഷം ശാന്തിനിയുടെ നാവ് സ്റ്റെല്ലയുടെ നഗ്നമായ കക്ഷത്തിൽ കൂർപ്പിച്ചു…

നിരപ്പിന് മുടി ഉള്ള കക്ഷത്തിൽ.. നാവ് തിമിർത്താടി………

സ്റ്റെല്ല അടിമുടി ഉലഞ്ഞു…

ശാന്തിനിയുടെ വിരലുകൾ സ്റ്റെല്ല വായിൽ ഇട്ട് ഉറിഞ്ചി….

അനന്തരം ശാന്തിനി യുടെ വിരലുകൾ സ്റ്റെല്ല പൂറ്റിൽ ഇറക്കി വച്ചു…

പിൻവലിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ വിരൽ പിടിച്ച് വച്ചത് കണ്ട് ശാന്തിനിക്ക് ചിരി അടക്കാൻ ആയില്ല..

ശാന്തിനി സ്റ്റെല്ലയുടെ കാതിൽ നൈസായി കടിച്ചു…

സ്റ്റെല്ലയുടെ കടി അങ്ങനെ ഒരു നടയ്ക്ക് തീരുന്നതല്ല എന്ന് ശാന്തിനി മനസ്സിലാക്കി…..

” സിനിമയും നായകനും പെണ്ണിനെ വല്ലാണ്ടങ്ങ്…. ?”

ശാന്തിനി നേർത്ത സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു…

” സിനിമയിലെ നായകനല്ല…. എന്റെ അരികിൽ ഇരുന്ന നായകൻ… !”

നെടുവീർപ്പോടെ സ്റ്റെല്ല പറഞ്ഞു…

” അവന് ഒരു 20 വയസ്സേ കാണൂ… നായകൻ നായികയെ ഭോഗിച്ച പോലെ…. അവൻ എന്നെ….”

നാണം കൊണ്ട് സ്റ്റെല്ലയുടെ മുഖം ചുവന്നു…

“എനിക്കവനെ മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല…. ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ…..”

. സ്റ്റെല്ല കൊതി പറഞ്ഞു…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *