മാറും പൂറും 2 [പമീല]

Posted by

“ബാത്ത് റൂമിൽ സമയം ഏറെ ആയപ്പോഴേ എനിക്ക് തോനിയതാ….. മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന്…”

സ്റ്റെല്ലയുടെ പൂറ്റിൽ വിരൽ താഴ്ത്തി ശാന്തിനി പറഞ്ഞു…

” ഒന്ന്…. പോടി…”

സ്റ്റെല്ല ചിണുങ്ങി…

“എനിക്ക്…. ഒരാണിനെ വേണം… ”

ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ സ്റ്റെല്ല പറഞ്ഞു…

” മനസ്സ് മാറിയോ…?”

ശാന്തിനി ചോദിച്ചു

” സ്ഥിരമല്ല….. ഒരു നേരം… ! ”

എന്തോ ഉറച്ചത് പോലെ…. സ്റ്റെല്ല പറഞ്ഞു

” മനസ്സിലായില്ല… ?”

ശാന്തിനി പറഞ്ഞു…

” ഇപ്പോൾ… അങ്ങനെ കിട്ടുമത്രേ… വാടകയ്ക്ക്…. വന്ന് ചെയ്ത് സുഖിപ്പിച്ച് പോകും…. കാശ് കൊടുത്താൽ മതി…”

സ്റ്റെല്ല പറഞ്ഞു നിർത്തി…

“നിന്നോട് ഇതാര് പറഞ്ഞു…… ?”

ശാന്തിനിക്ക് ഉത്സാഹം

“നീയിത് ആരോടും പറയാൻ നിക്കണ്ട.. സെയിൽസിലെ മാനേജർ രാജി ഫിലിപ്പില്ലേ… ? മാസം ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്ന് സെകഷനിലെ മായ പറഞ്ഞു… നാടൻ ഭാഷയിൽ ആൺ വേശ്യ… എന്ന് പറയും… ഗിഗോള…. മെയിൽ എസ് കോർട്ട് എന്ന് സ്റ്റൈലൻ പേരുകളും ഉണ്ട്… ”

സ്റ്റെല്ല പറഞ്ഞു..

” എങ്ങനെ… കിട്ടും… നമുക്ക്… ?”

ശാന്തിനി അന്വേഷിച്ചു

” കൊതിയായോ… പെണ്ണിന്… ?”

ശാന്തിനി യെ സ്റ്റെല്ല കളിയാക്കി

” നമുക്ക് നേരിട്ട് വിളിക്കാം,… ആദ്യം നമ്മുടെ സൗകര്യം നോക്കി വിളിച്ചാൽ പോരേ…. ?”

സ്റ്റെല്ല ചോദിച്ചു

” അത് മതി… ”

ശാന്തിനിക്ക് സമാധാനം

” അപ്പോൾ… പിന്നെ… തല്ക്കാലം മോള് വിരല് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ്…”

ശാന്തിനിയുടെ ചന്തിക്ക് നുള്ളി സ്റ്റെല്ല പിറുപിറുത്തു…

തുടരും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *