കഴപ്പികൾ 2 [shanu]

Posted by

ഭാസ്കരനും രഹനയും അറിയാതെ അവിടുത്തെ പകൽ കളി തുടർന്നു.
രാത്രി രഹനയുടെ പൂർ ഭാസ്കരൻ പൊളിക്കും.

ഇതിനിടെ ആ വാർത്ത വന്നു
രഹനക്ക് ശർദ്ദി തുടങ്ങി.
ഡോക്ടറെ കണ്ടു. സംഗതി ok
ഭാസ്കരൻ രഹനയുടെ വയറ്റിൽ വിത്ത് പാകിയിരിക്കുന്നു!
രഹനക്ക് ഡോക്ടർ റസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഷഫീക്ക് രഹനയെയും കൂട്ടി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.
ഭാസ്കരന് കഴപ്പ് തീർക്കാ പെണ്ണില്ലാതായി.
ചാത്തുമാഷ് ഭാസ്കരൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്മിതയെയും സുമതിയെയും കളിച്ചു തകർത്തു.

എൻ്റെ കഥ ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് വിദ്യയെ കാണിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ കഥ അമ്മായി അച്ചനെ കാണിച്ചിരുന്നു എന്നും അച്ചന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്നും വിദ്യ പറഞ്ഞു.
പരിചയപ്പെടൽ മാത്രമാക്കണ്ട നമുക്ക് 3 പേർക്കും കൂടെ ഒരു കൂട്ടക്കളിയും ആവാമെന്ന് ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു.
അവള് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *