മകനുവേണ്ടി [ചുരുൾ]

Posted by

എന്നാൽ അബിയും അജുവും ആർത്തിയോടെ ദയാനയുടെ മുലക്കണ്ണുകൾ വലിച്ചു വലിച്ചു കുടിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അജു മെല്ലെ ഡയാനയുടെ മുലക്കണ്ണിൽ ഒന്ന് കടിച്ചു വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഡയാന അപ്പോൾ തന്നെ എന്നൊരു ശബ്ദവും പുറപ്പെടുവിച്ചു. അത് കേട്ടതും അഭിക്കും അജുവിനും വീണ്ടും ഉത്സാഹം ആയി ം…….

തുടരും………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *