ആന്റി ഹോം 9 [ബൂസ്റ്റർ] [FE]

   ആന്റി ഹോം 9 Aunty Home Fan Edition Part 9 | Author : Booster Previous Parts | www.kkstories.com   രാത്രി ഉറങ്ങിയതേ ഓർമ ഉള്ളു. വാണം വിട്ടിട്ട് കിടന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടന്ന് ഉറങ്ങി. രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റപ്പോൾ പതിവ് പോലെ മമ്മിനെ കട്ടിലിൽ കണ്ടില്ല. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്നലെ മാറിയിട്ട ഷോട്സ് കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ബനിയൻ അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ ആണല്ലോ.പിന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലേക് പോയി. അവിടെ […]

Continue reading

ആന്റിയുടെ വാഴകൾ 2 [Arun]

ആന്റിയുടെ വാഴകൾ 2 Auntiyude Vazhakal Part 2 | Author : Arun [ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]   “ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക..” വാഴത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം ഊണ് കഴിക്കാൻ സമയമായി. ഞാൻ വെക്കേഷന് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അമ്മ എനിക്ക് പ്രിയമുള്ള സദ്യയും പപ്പടം പഴ പായസവും ഇടക്ക് വെക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു.. വാഴയില യിലെ സദ്യ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ […]

Continue reading

ആന്റി ഹോം 8 [ബൂസ്റ്റർ] [FE]

   ആന്റി ഹോം 7 Aunty Home Fan Edition Part 7 | Author : Booster Previous Parts | www.kkstories.com   ഉച്ചക്ക് ചോറ് തന്നതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉറങ്ങി. ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോൾ 6 മണിയായി. പിന്നീട് ഉള്ള എന്റെ ചിന്ത മൊത്തം രാത്രിയിലത്തേക്കുള്ള കലാപരിപാടികളെ പറ്റി ആയിരുന്നു. കാരണം 3 പെരും ഒരുമിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ആക്രാന്തം കാണിച്ചാൽ മൊത്തം പാളി പോകും.   ___രാത്രി ചോർ തിന്നുന്ന സമയം […]

Continue reading

ആന്റി ഹോം 8 [ബൂസ്റ്റർ] [FE]

   ആന്റി ഹോം 7 Aunty Home Fan Edition Part 7 | Author : Booster Previous Parts | www.kkstories.com   ഉച്ചക്ക് ചോറ് തന്നതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉറങ്ങി. ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോൾ 6 മണിയായി. പിന്നീട് ഉള്ള എന്റെ ചിന്ത മൊത്തം രാത്രിയിലത്തേക്കുള്ള കലാപരിപാടികളെ പറ്റി ആയിരുന്നു. കാരണം 3 പെരും ഒരുമിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ആക്രാന്തം കാണിച്ചാൽ മൊത്തം പാളി പോകും.   ___രാത്രി ചോർ തിന്നുന്ന സമയം […]

Continue reading

ആന്റി ഹോം 8 [ബൂസ്റ്റർ] [FE]

   ആന്റി ഹോം 7 Aunty Home Fan Edition Part 7 | Author : Booster Previous Parts | www.kkstories.com   ഉച്ചക്ക് ചോറ് തന്നതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉറങ്ങി. ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോൾ 6 മണിയായി. പിന്നീട് ഉള്ള എന്റെ ചിന്ത മൊത്തം രാത്രിയിലത്തേക്കുള്ള കലാപരിപാടികളെ പറ്റി ആയിരുന്നു. കാരണം 3 പെരും ഒരുമിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ആക്രാന്തം കാണിച്ചാൽ മൊത്തം പാളി പോകും.   ___രാത്രി ചോർ തിന്നുന്ന സമയം […]

Continue reading

ആന്റി ഹോം 7 [ബൂസ്റ്റർ] [FE]

   ആന്റി ഹോം 7               Aunty Home Fan Edition Part 7 | Author : Booster പിക്കസോ എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു….. തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെമിക്കുക… First time ആണ് 😅 പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മമ്മിനെ കട്ടിലിൽ കണ്ടില്ല…. അടുക്കളയിൽ കാണും എന്ന് വിചാരിച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ എന്റെ മാധക റാണി അവിടെ […]

Continue reading

ആന്റി ഹോം 7 [ബൂസ്റ്റർ] [FE]

   ആന്റി ഹോം 7               Aunty Home Fan Edition Part 7 | Author : Booster പിക്കസോ എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു….. തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെമിക്കുക… First time ആണ് 😅 പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മമ്മിനെ കട്ടിലിൽ കണ്ടില്ല…. അടുക്കളയിൽ കാണും എന്ന് വിചാരിച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ എന്റെ മാധക റാണി അവിടെ […]

Continue reading

ആന്റി ഹോം 7 [ബൂസ്റ്റർ] [FE]

   ആന്റി ഹോം 7               Aunty Home Fan Edition Part 7 | Author : Booster പിക്കസോ എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു….. തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെമിക്കുക… First time ആണ് 😅 പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മമ്മിനെ കട്ടിലിൽ കണ്ടില്ല…. അടുക്കളയിൽ കാണും എന്ന് വിചാരിച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ എന്റെ മാധക റാണി അവിടെ […]

Continue reading

ആന്റിയുടെ വാഴകൾ 1 [Arun]

ആന്റിയുടെ വാഴകൾ 1 Auntiyude Vazhakal Part 1 | Author : Arun ഹായ് എന്റെ പേര് അരുൺ എന്നാണ്.. എനിക്ക് 19 വയസ്സ് തികഞ്ഞ സമയത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത്. ഞാൻ എന്റെ ബാല്യകാലം മുതൽ ഞാൻ മുംബൈലാണ് പഠിച്ചത്. ഇന്നേക്ക് അഞ്ചുവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേങ്കിലും.. ഇന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതവും പേടിയും ഒരുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭാവിയിൽ ഇതിനെ പിൻ തുടർന്ന് പ്രേശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നോ എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്റെ പേര് അരുൺ എന്നാണെങ്കിലും […]

Continue reading

ആന്റിയുടെ വാഴകൾ 1 [Arun]

ആന്റിയുടെ വാഴകൾ 1 Auntiyude Vazhakal Part 1 | Author : Arun ഹായ് എന്റെ പേര് അരുൺ എന്നാണ്.. എനിക്ക് 19 വയസ്സ് തികഞ്ഞ സമയത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത്. ഞാൻ എന്റെ ബാല്യകാലം മുതൽ ഞാൻ മുംബൈലാണ് പഠിച്ചത്. ഇന്നേക്ക് അഞ്ചുവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേങ്കിലും.. ഇന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതവും പേടിയും ഒരുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭാവിയിൽ ഇതിനെ പിൻ തുടർന്ന് പ്രേശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നോ എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്റെ പേര് അരുൺ എന്നാണെങ്കിലും […]

Continue reading