ആശാട്ടി എന്റെ ചേച്ചി [ജൂലിയൻ]

ആശാട്ടി എന്റെ ചേച്ചി Ashatti Ente Chechi | Author : Julian ഞാൻ വിനോദ്. എന്റെ ചേച്ചി ശിൽപ്പ. ഞാനും എന്റെ ചേച്ചിയും വളരെ ക്ലോസ് ആണു. എന്നാൽ എപ്പഴും ഞങ്ങൾ വഴക്കിടുകയും ചെയ്യും.. എന്നേക്കാൾ ഒരു വയസ്സിനു മൂത്തതാണു ചേച്ചി. അതിനാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ കളി കൂട്ടുകാരും ആയിരുന്നു – നല്ല വെളുത്ത നിറം. ഒത്ത നീളവും വണ്ണവും. ഞാനും അവളും കൂടിയായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസ്സം അമ്മ പറഞ്ഞു. ഇനിയും മോൻ […]

Continue reading

ആശാട്ടി എന്റെ ചേച്ചി [ജൂലിയൻ]

ആശാട്ടി എന്റെ ചേച്ചി Ashatti Ente Chechi | Author : Julian ഞാൻ വിനോദ്. എന്റെ ചേച്ചി ശിൽപ്പ. ഞാനും എന്റെ ചേച്ചിയും വളരെ ക്ലോസ് ആണു. എന്നാൽ എപ്പഴും ഞങ്ങൾ വഴക്കിടുകയും ചെയ്യും.. എന്നേക്കാൾ ഒരു വയസ്സിനു മൂത്തതാണു ചേച്ചി. അതിനാൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ കളി കൂട്ടുകാരും ആയിരുന്നു – നല്ല വെളുത്ത നിറം. ഒത്ത നീളവും വണ്ണവും. ഞാനും അവളും കൂടിയായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസ്സം അമ്മ പറഞ്ഞു. ഇനിയും മോൻ […]

Continue reading

KADAPPURAM [അടിയോടി]

കടപ്പുറം KADAPPURAM | Author : Adiyodi (വാണിംഗ്: ഇൻസെസ് സ്റ്റോറി, അമ്മയും മകനും) കടപ്പുറത്താണ് എന്റെ ഓല മേഞ്ഞ കൊച്ച് വീട്, അഛൻ കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകും, അമ്മ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ടാകും. എനിക്കൊരനിയനുണ്ട്, അവൻ എന്നേക്കാൾ പത്ത് വയസ്സിളയതാണ്. എനിക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സ് കഷ്ടിച്ചായപ്പോഴാണ് ഞാനെന്റെ അമ്മയുടെ ചില കള്ളക്കളികൾ കണ്ടെത്തിയത്. പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠിത്തം നിർത്തിയതിന് ശേഷം കടപ്പുറത്ത് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കലും ഇടക്ക് വള്ളം കരയ്ക് വരുമ്പോൾ മീൻ വാരാൻ […]

Continue reading