അഞ്ചു ടീച്ചർ 6 [DR. FAKE]

അഞ്ചു ടീച്ചർ 6 Anju Teacher Part 6 | Author : Pokemon | Previous Part Pokemon എഴുതിയത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ എഴുതാൻ കഴിവ് ഒന്നും എനിക്ക് ഇല്ല. അഞ്ചു ടീച്ചർ എന്നാ ഇ സ്റ്റോറി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ആണ് അത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. തുടക്കകാരന്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഷമിക്കണം. ഇഷ്ടപെട്ടാൽ കമന്റ്‌ ചെയ്യണം. പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട്.   കുറച്ചു […]

Continue reading

അഞ്ചു ടീച്ചർ 5 [പുതിയ തുടക്കം] [DR. FAKE]

അഞ്ചു ടീച്ചർ 5 Anju Teacher Part 5 | Author : Pokemon | Previous Part Pokemon എഴുതിയ അഞ്ചു ടീച്ചർ ഞാൻ എന്റെ ഭാവനയിൽ തുടർന്ന് എഴുതുകയാണ്, ആദ്യമായാണ് സ്റ്റോറി എഴുതുന്നത് അതിന്റെ തെറ്റ് ഉണ്ട്. ഇ പാർട്ടിൽ അഞ്ചു ടീച്ചർ 3&4 എഡിറ്റ്‌ ചെയ്തു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്‌തത് ആണ്. എനിക്ക് ആവിശ്യം ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കട്ട്‌ ചെയ്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.ഇ പാർട്ടിന്റെ എൻഡ് ഞാൻ എന്റെ […]

Continue reading

അഞ്ചു ടീച്ചർ 4 [ Pokemon]

അഞ്ചു ടീച്ചർ 4 Anju Teacher Part 4 | Author : Pokemon | Previous Part  
ഹായ്……ദയവു ചെയ്തു വൈകിയതിനും വാക്കു തെറ്റിച്ചതിനും തെറി പറയരുത്….വീണ്ടും അഞ്ചു
ടീച്ചർ 3 വിജയ്‌പിച്ചതിൽ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു…..കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല
എല്ലാവരും വളരെ ത്രില്ലിൽ ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി എന്താണ് നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു….അതു
കൊണ്ടു നമ്മുക്ക് വേഗം കഥയിലേക്ക് കടക്കാം….okayy…….അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു
നടന്നു വീടെത്തി….ഏതാണ്ട് ഒരു 5 മണി ആയിരുന്നു…അമ്മ അടുക്കളയിൽ എന്തോ […]

Continue reading

അഞ്ചു ടീച്ചർ 4 [ Pokemon]

അഞ്ചു ടീച്ചർ 4 Anju Teacher Part 4 | Author : Pokemon | Previous Part   ഹായ്……ദയവു ചെയ്തു വൈകിയതിനും വാക്കു തെറ്റിച്ചതിനും തെറി പറയരുത്….വീണ്ടും അഞ്ചു ടീച്ചർ 3 വിജയ്‌പിച്ചതിൽ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു…..കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും വളരെ ത്രില്ലിൽ ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി എന്താണ് നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു….അതു കൊണ്ടു നമ്മുക്ക് വേഗം കഥയിലേക്ക് കടക്കാം….okayy…….അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു നടന്നു വീടെത്തി….ഏതാണ്ട് ഒരു 5 മണി ആയിരുന്നു…അമ്മ അടുക്കളയിൽ എന്തോ […]

Continue reading

അഞ്ചു ടീച്ചർ 3 [ Pokemon]

അഞ്ചു ടീച്ചർ 3 Anju Teacher Part 3 | Author : Pokemon | Previous Part    
ഹലോ…..part 3 വൈകിയതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു…കുറച്ചു
തിരക്കിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടു തന്നെ എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഓരോ ദിവസവും കുറച്ചു
എഴുതി ആണു ഇതു തീർത്തത് തന്നെ…നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം ഞാൻ
വായിച്ചു…എല്ലാവരും പറയുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായം ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക്
ഒരെണ്ണം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ല…അതുകൊണ്ടു എല്ലാർക്കും […]

Continue reading

അഞ്ചു ടീച്ചർ 3 [ Pokemon]

അഞ്ചു ടീച്ചർ 3 Anju Teacher Part 3 | Author : Pokemon | Previous Part     ഹലോ…..part 3 വൈകിയതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു…കുറച്ചു തിരക്കിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടു തന്നെ എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഓരോ ദിവസവും കുറച്ചു എഴുതി ആണു ഇതു തീർത്തത് തന്നെ…നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം ഞാൻ വായിച്ചു…എല്ലാവരും പറയുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായം ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ല…അതുകൊണ്ടു എല്ലാർക്കും […]

Continue reading