അപകടം വരുത്തി വെച്ച പ്രണയം 3 [ടോണി]

അപകടം വരുത്തി വെച്ച പ്രണയം 3 Apakadam Varuthi Vacha Pranayam Part 3 | Author :
Tony [ Previous Part ]   കുറച്ച് family problems ഉം workload ഉം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ
part എഴുതി അയയ്ക്കാൻ ഇത്രയും വൈകിയത് സുഹൃത്തുക്കളെ.. അതുപോലെ ഈയിടെ site ൽ വന്ന
മറ്റു പല Stories വായിക്കാനും എനിക്ക്‌ സമയം വേണമായിരുന്നു.. (Best of them is
‘പൊന്നരഞ്ഞാണമിട്ട അമ്മായിയും മകളും’ by Wanderlust 💖👌) […]

Continue reading

അപകടം വരുത്തി വെച്ച പ്രണയം 3 [ടോണി]

അപകടം വരുത്തി വെച്ച പ്രണയം 3 Apakadam Varuthi Vacha Pranayam Part 3 | Author : Tony [ Previous Part ]   കുറച്ച് family problems ഉം workload ഉം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ part എഴുതി അയയ്ക്കാൻ ഇത്രയും വൈകിയത് സുഹൃത്തുക്കളെ.. അതുപോലെ ഈയിടെ site ൽ വന്ന മറ്റു പല Stories വായിക്കാനും എനിക്ക്‌ സമയം വേണമായിരുന്നു.. (Best of them is ‘പൊന്നരഞ്ഞാണമിട്ട അമ്മായിയും മകളും’ by Wanderlust 💖👌) […]

Continue reading

അപകടം വരുത്തി വെച്ച പ്രണയം 2 [ടോണി]

അപകടം വരുത്തി വെച്ച പ്രണയം 2 Apakadam Varuthi Vacha Pranayam Part 2 | Author :
Tony [ Previous Part ]     കഥയുടെ രണ്ടാമധ്യായം… വായിക്കുക… ആസ്വദിക്കുക… 🙂  
*********************************** “എന്താ?.. ഹോട്ടൽ മുറിയോ?? പറ്റില്ല..!” ദീപിക
വേഗം പറഞ്ഞു.. ഒപ്പം അവളുടെ നടത്തവും നിർത്തി.. “അതിനെന്താ? ഇപ്പോൾ വേറെയൊരു
ചോയ്‌സ് ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടല്ലേ ദീപിക..” “ഇല്ല.. എനിക്കതു കഴിയില്ല..” അവളേകദേശം
കരച്ചിലിന്റെ വക്കിലെത്തിയിരുന്നു.. എനിക്കിപ്പോൾ അവളുടെ പ്രശ്നമെന്തെന്നു
മനസിലായി… […]

Continue reading

അപകടം വരുത്തി വെച്ച പ്രണയം 2 [ടോണി]

അപകടം വരുത്തി വെച്ച പ്രണയം 2 Apakadam Varuthi Vacha Pranayam Part 2 | Author : Tony [ Previous Part ]     കഥയുടെ രണ്ടാമധ്യായം… വായിക്കുക… ആസ്വദിക്കുക… 🙂   *********************************** “എന്താ?.. ഹോട്ടൽ മുറിയോ?? പറ്റില്ല..!” ദീപിക വേഗം പറഞ്ഞു.. ഒപ്പം അവളുടെ നടത്തവും നിർത്തി.. “അതിനെന്താ? ഇപ്പോൾ വേറെയൊരു ചോയ്‌സ് ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടല്ലേ ദീപിക..” “ഇല്ല.. എനിക്കതു കഴിയില്ല..” അവളേകദേശം കരച്ചിലിന്റെ വക്കിലെത്തിയിരുന്നു.. എനിക്കിപ്പോൾ അവളുടെ പ്രശ്നമെന്തെന്നു മനസിലായി… […]

Continue reading