കുടുംബപുരാണം 2 [Killmonger]

കുടുംബപുരാണം 2 Kudumbapuraanam Part 2 | Author :Killmonger | Previous Part   ചെറിയമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരത്തിനു ശേഷം ആണ് പോയ കിളികൾ എല്ലാം തിരിച്ചു വന്നത് 😇😇😇…. തല ശെരിയാക്കാൻ വേണ്ടി കുളത്തിലേക്ക് ഒറ്റ ചാട്ടം…..   വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മുങ്ങി നിവർന്നപ്പോൾ എന്തോ ഒരു സുഖം….. അങ്ങനെ കൊറേ നേരം വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു… അവസാനം പെങ്ങൾ വന്നു ഫുഡ്‌ കഴിക്കാൻ നേരം ആയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് കേറിയേ…… […]

Continue reading

കുടുംബപുരാണം [Killmonger]

കുടുംബപുരണം Kudumbapuraanam | Author : Killmonger കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ് ഞങ്ങൾ തറവാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്….   ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ,, ഞാൻ യദു 22 വയസ്സ് ഒരു ബിടെക് ബിരുദ്ധധാരി ആണ്, അച്ഛൻ ബാലകൃഷ്ണൻ 50 വയസ്സ് ഗൾഫിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്, അമ്മ ഷീല 41 വയസ്സ്, പിന്നെ ഒരു അനിയത്തി ഉണ്ട് ഉമ 18 വയസ്സ് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ… ഞങ്ങൾ കൊറേ കാലം ആയി ഗൾഫിൽ ആണ് ജീവിക്കുന്നത്….   […]

Continue reading

കുടുംബപുരാണം [Killmonger]

കുടുംബപുരണം Kudumbapuraanam | Author : Killmonger കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ് ഞങ്ങൾ തറവാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്….   ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ,, ഞാൻ യദു 22 വയസ്സ് ഒരു ബിടെക് ബിരുദ്ധധാരി ആണ്, അച്ഛൻ ബാലകൃഷ്ണൻ 50 വയസ്സ് ഗൾഫിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്, അമ്മ ഷീല 41 വയസ്സ്, പിന്നെ ഒരു അനിയത്തി ഉണ്ട് ഉമ 18 വയസ്സ് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ… ഞങ്ങൾ കൊറേ കാലം ആയി ഗൾഫിൽ ആണ് ജീവിക്കുന്നത്….   […]

Continue reading