കാമുകിയും അമ്മയും 2 [ഭീമൻ]

കാമുകിയും അമ്മയും 2 Kaamukiyum Ammayum Part 2 | Author : Bhiman | Previous Part   എത്രത്തോളം   കഥ നന്നായി എന്നറിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുപറയുന്ന പോലെയൊന്നുo എനിക്ക് കതയെഴുതാൻ അറിയില്ല ഞാൻ അത്ര വലിയ കതയെഴുതു കാരൻ ഒന്നുമല്ല ഈൗ പാർട്ടും നിങ്ങൾക് ഇഷ്ടമെപടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രാവിലെ എഴുനേറ്റു ഞാൻ ബൈക്യുമെടുത്തു അവർക്കുമെടിച്ച ഫോണും എടുത്തു അവരേ അടുത്തേക് പോയ്‌     ഞാൻ  നോക്കുമ്പോൾ മുറ്റത്തു തന്നെ ലക്ഷ്മി അമ്മ ഇരിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ […]

Continue reading