അയലത്തുനിന്ന് ആഗ്രഹരത്തിലേക്ക് [വരത്തൻ]

അയലത്തുനിന്ന് ആഗ്രഹരത്തിലേക്ക് Ayalathuninnu Agraharathilekku | Author : Varathan ഇത് എന്റെ ജീവിത്തിൽ നടന്ന സംഭാവം ആണ് പേരും സ്ഥലവൊമെല്ലാം എന്റെ പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സ്ലോ പേസ് സ്റ്റോറി ആണ് എനിക്ക് എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ കളിക്കാൻ അങ്ങനാണ് താല്പര്യം എന്റെ പേര് മനു ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഉള്ള ഒരു തറവാട്ടിൽ ഒത്തിരി സ്ത്രീകൾ ഉള്ള അയല്പക്കത് ആണ് എന്റെ കുട്ടിക്കാലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെണ്ണ് എന്ന് വച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ല വീക്നെസ് ആണ് […]

Continue reading