സിമിചേച്ചി എന്നും എപ്പോഴും [അർജുൻ]

സിമിചേച്ചി എന്നും എപ്പോഴും Simichechi Ennum Eppozhum | Author : Arjun   ഞാൻ
രാഹുൽ. മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് സെക്കന്റ്‌ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥി. ഒരു താത്‌പര്യത്തോടെ
ഞാൻ എടുത്ത പ്രൊഫഷൻ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇത്‌. എന്നും മ്യൂസിക്കിനോട്
തന്നെയായിരുന്നു കമ്പം..കുറച്ചധികം ഇൻസ്ട്രുമെന്റസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കീബോർഡ്,
ഗിത്താർ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം. നല്ലൊരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആവുക എന്നതാണ്
ആഗ്രഹവും. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സർക്കാർ ജീവനക്കാരാണ്. ഒരു അനിയത്തി ഉള്ളത്
പ്ലസ്വൺ പഠിക്കുന്നു. ഒരു എബോവ് […]

Continue reading

സിമിചേച്ചി എന്നും എപ്പോഴും [അർജുൻ]

സിമിചേച്ചി എന്നും എപ്പോഴും Simichechi Ennum Eppozhum | Author : Arjun   ഞാൻ രാഹുൽ. മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് സെക്കന്റ്‌ ഇയർ വിദ്യാർത്ഥി. ഒരു താത്‌പര്യത്തോടെ ഞാൻ എടുത്ത പ്രൊഫഷൻ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇത്‌. എന്നും മ്യൂസിക്കിനോട് തന്നെയായിരുന്നു കമ്പം..കുറച്ചധികം ഇൻസ്ട്രുമെന്റസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കീബോർഡ്, ഗിത്താർ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം. നല്ലൊരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആവുക എന്നതാണ് ആഗ്രഹവും. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സർക്കാർ ജീവനക്കാരാണ്. ഒരു അനിയത്തി ഉള്ളത് പ്ലസ്വൺ പഠിക്കുന്നു. ഒരു എബോവ് […]

Continue reading

കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യ പ്രണയവും 4 [അർജുൻ]

ഓരോ പാർട്ട് കഴിയുംതോറും സ്വീകാര്യത കൂടി വരുന്നതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ട്.. നിങ്ങളുടെ വായനയോട് നീതി പുലർത്തുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണിക്കുന്നത്..പിന്നെ കഥയുടെ പോക്കിനെ പറ്റി പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം ക്ലൈമാക്സ്‌ വരെ മനസ്സിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയത്.. എന്നിലെ എഴുത്തുകാരനും ആ വഴിയേ പോകാൻ ആണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ആയതിനാൽ എന്നാലാവുന്ന വിധത്തിൽ കഥ പശ്ചാത്തലത്തെ ബാധിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്..കുഞ്ഞമ്മയും കണ്ണനും […]

Continue reading

കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യ പ്രണയവും 4 [അർജുൻ]

ഓരോ പാർട്ട് കഴിയുംതോറും സ്വീകാര്യത കൂടി വരുന്നതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ട്.. നിങ്ങളുടെ
വായനയോട് നീതി പുലർത്തുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങളും
കാണിക്കുന്നത്..പിന്നെ കഥയുടെ പോക്കിനെ പറ്റി പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും
ഏകദേശം ക്ലൈമാക്സ്‌ വരെ മനസ്സിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ കഥ എഴുതി
തുടങ്ങിയത്.. എന്നിലെ എഴുത്തുകാരനും ആ വഴിയേ പോകാൻ ആണ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും
ആയതിനാൽ എന്നാലാവുന്ന വിധത്തിൽ കഥ പശ്ചാത്തലത്തെ ബാധിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
തീർച്ചയായും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്..കുഞ്ഞമ്മയും കണ്ണനും […]

Continue reading

കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യ പ്രണയവും 3 [അർജുൻ]

ഒരുപാട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് വന്നു. അഭിപ്രായം
അറിയിക്കുന്നവർ വിശദമായി തന്നെ എഴുതുമെന്ന് കരുതുന്നു..നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനവും
താത്പര്യവും മാത്രമാണല്ലോ എഴുതാനുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So Keep Your support
like before. കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യ പ്രണയവും 3 Kunjammayum Adya Pranayavum Part 3 |
Author : Arjun | Previous Part കുഞ്ഞമ്മ എന്നെ തട്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഞാൻ
എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. “ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാൽ എങ്ങനാ.. വല്ലോം കഴിക്കണ്ടേ നിനക്ക്..വാ
എഴുന്നേക്ക്” ഞാൻ […]

Continue reading

കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യ പ്രണയവും 3 [അർജുൻ]

ഒരുപാട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് വന്നു. അഭിപ്രായം അറിയിക്കുന്നവർ വിശദമായി തന്നെ എഴുതുമെന്ന് കരുതുന്നു..നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനവും താത്പര്യവും മാത്രമാണല്ലോ എഴുതാനുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So Keep Your support like before. കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യ പ്രണയവും 3 Kunjammayum Adya Pranayavum Part 3 | Author : Arjun | Previous Part കുഞ്ഞമ്മ എന്നെ തട്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. “ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാൽ എങ്ങനാ.. വല്ലോം കഴിക്കണ്ടേ നിനക്ക്..വാ എഴുന്നേക്ക്” ഞാൻ […]

Continue reading

കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യ പ്രണയവും 2 [അർജുൻ]

കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യ പ്രണയവും 2 Kunjammayum Adya Pranayavum Part 2 | Author : Arjun
| Previous Part   സുഹൃത്തുക്കളെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും
നന്ദി..മസാലകൾ ഇപ്പോഴേ വേണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായവും പേജ് കൂട്ടണം
എന്നഭിപ്രായവും ഉണ്ടായിരുന്നു.. തീർച്ചയായും സന്ദർഭോചിതമായുള്ള മസാല സീനുകൾ
പ്രതീക്ഷിക്കാം  കൂടുതൽ പേജും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്… തുടർന്നും സപ്പോർട്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യപ്രണയവും-2 (അർജുൻ ) അന്ന് വിഷമിച്ചു കിടന്നത്
കൊണ്ടാവണം എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചു..രാവിലെ 10ന് ശേഷമാ കണ്ണ് തുറക്കുന്നതും. […]

Continue reading

കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യ പ്രണയവും 2 [അർജുൻ]

കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യ പ്രണയവും 2 Kunjammayum Adya Pranayavum Part 2 | Author : Arjun | Previous Part   സുഹൃത്തുക്കളെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും നന്ദി..മസാലകൾ ഇപ്പോഴേ വേണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായവും പേജ് കൂട്ടണം എന്നഭിപ്രായവും ഉണ്ടായിരുന്നു.. തീർച്ചയായും സന്ദർഭോചിതമായുള്ള മസാല സീനുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം  കൂടുതൽ പേജും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്… തുടർന്നും സപ്പോർട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യപ്രണയവും-2 (അർജുൻ ) അന്ന് വിഷമിച്ചു കിടന്നത് കൊണ്ടാവണം എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചു..രാവിലെ 10ന് ശേഷമാ കണ്ണ് തുറക്കുന്നതും. […]

Continue reading

കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യ പ്രണയവും [അർജുൻ]

കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യ പ്രണയവും Kunjammayum Adya Pranayavum | Author : Arjun ഇത് എന്റെ
ആദ്യത്തെ കഥയാണ് ഇവിടെ. സാധാരണ കമ്പികഥകളുടെ ശ്രേണിയിലായിരിക്കില്ല ഈ കഥ
പോകുന്നത്..ആയതിനാൽ കമ്പി മാത്രം പ്രതീക്ഷിച് ഇത് വായിക്കാതിരിക്കുക.
സാങ്കല്പികകഥയാണെങ്കിലും യാഥാർഥ്യത്തോടെ ചേർന്ന് നിന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്..
എന്റെ പേര് കണ്ണൻ..തിരുവന്തപുരത്താണ് വീട്.23 വയസ്..എം കോം അവസാന വർഷ
വിദ്യാർത്ഥിയാണ്.കൂടാതെ CAക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലുമാണ് 5ആം ക്ലാസ്സിൽ
പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചു. വീട്ടിൽ ഞാനും അച്ഛനുമാണ്.അതിനാൽ തന്നെ ചെറുപ്പം […]

Continue reading

കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യ പ്രണയവും [അർജുൻ]

കുഞ്ഞമ്മയും ആദ്യ പ്രണയവും Kunjammayum Adya Pranayavum | Author : Arjun ഇത് എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ് ഇവിടെ. സാധാരണ കമ്പികഥകളുടെ ശ്രേണിയിലായിരിക്കില്ല ഈ കഥ പോകുന്നത്..ആയതിനാൽ കമ്പി മാത്രം പ്രതീക്ഷിച് ഇത് വായിക്കാതിരിക്കുക. സാങ്കല്പികകഥയാണെങ്കിലും യാഥാർഥ്യത്തോടെ ചേർന്ന് നിന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.. എന്റെ പേര് കണ്ണൻ..തിരുവന്തപുരത്താണ് വീട്.23 വയസ്..എം കോം അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്.കൂടാതെ CAക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലുമാണ് 5ആം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചു. വീട്ടിൽ ഞാനും അച്ഛനുമാണ്.അതിനാൽ തന്നെ ചെറുപ്പം […]

Continue reading