ചിന്നുവിന്റെ അനിയന്മാർ [ഉടയോൻ]

ചിന്നുവിന്റെ അനിയൻമാർ Chinnuvinte aniyanmaar | Author : Udayon ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഇവിടെ കഥ എഴുതുന്നത് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ഹലോ ഞാൻ മിഥുൻ.20 വയസ്സ്.വയനാടാണ് എന്റെ നാട്.എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഈ സംഭവത്തിലെ എന്റെ പങ്കാളിയാണ് ചിന്നു . ഞാൻ പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നെക്കാൾ 2 വയസ്സിനു മൂത്തതാണ്. പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പോലെ ആവശ്യത്തിന് തുണ്ട് വീഡിയോകളും ആവശ്യത്തിലധികം വാണമടിയും ആയി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. […]

Continue reading

ചിന്നുവിന്റെ അനിയന്മാർ [ഉടയോൻ]

ചിന്നുവിന്റെ അനിയൻമാർ Chinnuvinte aniyanmaar | Author : Udayon ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഇവിടെ കഥ എഴുതുന്നത് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ഹലോ ഞാൻ മിഥുൻ.20 വയസ്സ്.വയനാടാണ് എന്റെ നാട്.എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഈ സംഭവത്തിലെ എന്റെ പങ്കാളിയാണ് ചിന്നു . ഞാൻ പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നെക്കാൾ 2 വയസ്സിനു മൂത്തതാണ്. പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പോലെ ആവശ്യത്തിന് തുണ്ട് വീഡിയോകളും ആവശ്യത്തിലധികം വാണമടിയും ആയി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. […]

Continue reading

അവരുടെ രാവുകൾ [ടീസർ] [ഉടയോൻ]

അവരുടെ രാവുകൾ Avarude Raavukal | Author : Udayon   എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും
പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ളവർ ആണ്, നിഷ്ദ്ധസംഗമങ്ങളിൽ താൽപര്യം ഇല്ലാത്തവർ
വായിക്കരുത്….ചെക്കാ നീ ഇതുവരെ എഴുന്നേറ്റില്ലേ.? സമയം ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞു… ഞാൻ വാതിലിൽ
മുട്ടി വിളിച്ചു. റൂമിൽ നിന്നും മിണ്ടാട്ടം ഒന്നും ഇല്ല, വെക്കേഷൻ ടൈമായതുകൊണ്ട്
ഞാൻ സാധാരണ ഒന്നും പറയാറില്ല, ഇപ്പോഴൊക്കെയല്ലേ അവർക്ക് കുറച്ച് എഞ്ചായ് ചെയ്യാൻ
പറ്റൂ, കുടുംബവും പ്രാരാബ്ദവും ഒക്കെ ആയാൽ പിന്നെ എന്നെപ്പോലെ ഒന്നിനും സമയം […]

Continue reading

അവരുടെ രാവുകൾ [ടീസർ] [ഉടയോൻ]

അവരുടെ രാവുകൾ Avarude Raavukal | Author : Udayon   എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ളവർ ആണ്, നിഷ്ദ്ധസംഗമങ്ങളിൽ താൽപര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്….ചെക്കാ നീ ഇതുവരെ എഴുന്നേറ്റില്ലേ.? സമയം ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞു… ഞാൻ വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിച്ചു. റൂമിൽ നിന്നും മിണ്ടാട്ടം ഒന്നും ഇല്ല, വെക്കേഷൻ ടൈമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഒന്നും പറയാറില്ല, ഇപ്പോഴൊക്കെയല്ലേ അവർക്ക് കുറച്ച് എഞ്ചായ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, കുടുംബവും പ്രാരാബ്ദവും ഒക്കെ ആയാൽ പിന്നെ എന്നെപ്പോലെ ഒന്നിനും സമയം […]

Continue reading