ഉപ്പയുടെ മണവാട്ടി ഷംന [ലിങ്കൺ]

ഉപ്പയുടെ മണവാട്ടി ഷംന Upayude Manavatti Shamna | Author : Lincoln   “ഷംന നിൽക്ക് എനിക്ക് ഒരുകാര്യം പറയാനുണ്ട് “അവൾ നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചോദ്യഭാവത്തിൽ അവന്റെമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു (ഷംന ഒരു 25 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്നുന്ന പെണ്ണ് സാരിയാണ് വേഷം,മറ്റയാൾനിസാർ 26 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ചുള്ളൻ ) നിസാർ :നീ ഒന്ന് സമ്മതിക്ക് പ്ലീസ് തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്തതാണ് ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല ഷംന     :അത് ശെരിയാവില്ല നീ അതൊക്കെ മറക്കണം […]

Continue reading