തിരിച്ചടവ്♀️[Flash]

തിരിച്ചടവ് Thirichadavu | Author : flash   ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് വിദ്യ, ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ആണ്,   എൻ്റെ ഡാഡി ഒരൽപം റിച്ച് ആയിരുന്നു.,   മുത്തച്ഛൻ ആവശ്യത്തിൽ അധികം സമ്പാദിച്ചു വച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ പണം ഒക്കെ ചിലവഴക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രം ആയിരുന്നു അച്ഛന് ഉണ്ടായിരുന്നത്,   എന്ന് വച്ച് അച്ഛൻ വലിയ ദൂർത്തൻ ഒന്നും അല്ല.   പിന്നെ നാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പദ്ധതി […]

Continue reading

അനംനെസിസ് [Flash]

അനംനെസിസ് Anamnesis | Author : Flash “ഇവടെ രണ്ടു കൊല്ലം മര്യാദക്ക് നിന്ന് പഠിച്ചോണം. ഒഴപ്പ് എന്തേലും കാണിച്ചെന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ…. നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ,  പിന്നെ വീട്ടിലേക് ഉള്ള തിരിച്ചു വരവ് നീ അങ്ങ് മറന്നേക്ക് കേട്ടോ. ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കൂടെ ആണ്. അതിൽ എന്തേലും മാറ്റം വന്നാ…. “ഡാഡി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലം ഇവടെ കിടന്നു നരകിച്ചു… എനിക്ക് ഇനി വയ്യ” “നി ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും പറയണ്ട. […]

Continue reading