സുഖവാസം @ ആന്റി ഹൌസ് 1 [കമ്പി ദേവൻ]

സമയം വൈകീട്ട് 5:30 ,മൂടി കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷം , മഴയുടെ ഇളം തുള്ളികൾ , ബസ്സിലെ സൈഡ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ മുഖത്തു വീഴുന്നു. തൊടുപുഴ എത്താറായി എന്ന് കണ്ടക്ടർ മറ്റു യാത്രക്കാരോട് പറയുന്നു. കട്ടപ്പനയിൽ നിന്നു ബസ് കേറിയത്‌ ആണ് ഞാൻ, അതിന് ഇടയിൽ ചെറിയ ഒരു ഉറക്കവും പാസാക്കി. തൊടുപുഴ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ബസിൽ നിന്നു ഇറങ്ങി…………..   സുഖവാസം @ ആന്റി ഹൗസ് 1 Sukhavasam at Aunty House | Author […]

Continue reading