💦ഷീജാമ്മയുടെ കളികൾ 5 [Gilly]

ഷീജാമ്മയുടെ കളികൾ 5 💦 Sheejammayude Kalikal Part 5 | Author : Gilly [ Previous Part ]   അങ്ങനെ എന്റെ ഷീജ അമ്മ പൂർണ നഗ്നയായി സ്വാമിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നു… അയാൾ അമ്മയുടെ മുലയിലും വയറിലും പൂറിലൊക്കെ മാറി മാറി നോക്കി… അമ്മ സാരി ഊരിയ മുതൽ അയാളുടെ മുണ്ടിന് മുകളിൽ മുഴുപ് വന്നു തുടങ്ങിയതാണ്…. അമ്മ സാരിയിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാർക്കും പൊങ്ങും അപ്പോഴാണ് തുണി ഒന്നും ഇല്ലാത്തെ പറയേണ്ട […]

Continue reading

💦ഷീജാമ്മയുടെ കളികൾ 4 [Gilly]

ഷീജാമ്മയുടെ കളികൾ 4 💦 Sheejammayude Kalikal Part 4 | Author : Gilly [ Previous Part ]   വൈകിട്ട് അങ്ങനെ ആശ്രമത്തിൽ പോകാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങി… അപ്പോൾ ശ്രുതി ചേച്ചി വന്നു ചേച്ചി : എവിടെ പോകുന്നു നീ ഞാൻ : ആശ്രമത്തിൽ അമ്മയെ കൊണ്ട് ചേച്ചി : ഏത് അപ്പുപ്പൻ ആയി പോകുന്ന അവിടെ ആണോ ഞാൻ : ഞാൻ ഇത് വരെ പോയിട്ട് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അറിയില്ല അമ്മ […]

Continue reading