കീർത്തനയുടെ അവിഹിതം [കീർത്തന]

കീർത്തനയുടെ അവിഹിതം Keerthanayude Avihitham | Author : Keerthana   ഇതൊരു അവിഹിതം ലെസ്ബിയൻ ത്രീസം ഒക്കെ വരുന്ന കഥയാണ്.. അല്പം നിഷിദ്ധവും ഉണ്ട്… താല്പര്യം ഉള്ളവർ മാത്രം വായിക്കുക.. ഞാൻ കീർത്തന ഒരു ഭാര്യയാണ് രണ്ടുമക്കളുടെ അമ്മയാണ്. എനിക്കിപ്പോ 37 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ 4 പേരാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ അവിടെ പ്യൂൺ ആയി ജോലിചെയ്യുന്നു എന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാനും ഭർത്താവും മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കുടുംബം. […]

Continue reading