മാതൃകൈമാറ്റം 2 [ലുട്ടാപ്പി D]

മാതൃകൈമാറ്റം 2 Mathrukaimattam Part 2 | Author : Luttappi D | Previous Part   ആദ്യത്തെ പാർട്ട്‌ വായിക്കാത്തവർ, അത് വായിച്ചിട്ട് തന്നെ തുടരുക..   റൂമിലെ കറങ്ങുന്ന ഫാനും നോക്കി കിടന്ന എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടന്നാണ് അപ്പ പറഞ്ഞത് കയറിവന്നത്.. കട്ടിലിൽ എങ്ങാണ്ട് കിടന്ന ഫോൺ എടുത്തു സമയം നോക്കി..11മണി.. മ്മ് ഇനിം ഉണ്ട് അര മണിക്കൂർ!   അല്ല.. എന്തിനായിരിക്കും അപ്പ എന്നോട് ആ കൊച്ചു കൊടുക്കൂസ് റൂമിൽ വന്നിരിക്കാൻ […]

Continue reading