ഇന്ദിര ചിറ്റ എന്റെ  രതിദേവത 1 [Arun Jith]

ഇന്ദിര ചിറ്റ എന്റെ  രതിദേവത 1 Indira Chitta Ente RathidevcathaPart 1 | Author : Arun Ajith പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ചിറ്റ ചെറിയച്ഛനെ വിവാഹം കഴിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അന്ന് മുതൽ ചിറ്റയും ഞാനും നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ആയി മാറി. ആ സൗഹൃദത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരുന്ന കാമം തുടങ്ങിയത്  അവർക്ക് ഇളയമകൾ ജനിച്ചപ്പോൾ ആണ് , അപ്പോളേക്കും ഞാൻ മുതിർന്നിരുന്നു പക്ഷെ ചിറ്റക്ക് അന്നും ഞാൻ പഴയ കുട്ടി ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നിൽ വച്ച് […]

Continue reading