കളിത്തൊട്ടിൽ 11 [കുട്ടേട്ടൻ കട്ടപ്പന]

കളിത്തൊട്ടിൽ 11 Kalithottil Part 11 | Author : Kuttettan Kattappana | Previous
Part   ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും തളർന്നു ഉറങ്ങി പോയി. രാവിലെ അമ്മ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴാ
ഉണരുന്നേ. അവളും ഞാനും കെട്ടിവിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു . ഞാൻ അവളെയും ഉണർത്തി.
അമ്മ ഒരു ആക്കിയ ചിരിയുമായി മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് . എന്ത് കിടത്തയാ രണ്ടും വേഗം പോയി
കുളിച്ച് വാ ഇന്നുമുതൽ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ളതാ. ഇവിടെ കിടന്ന് ആദവും ഹൗവ്വയും
കളിക്കാതെ […]

Continue reading

കളിത്തൊട്ടിൽ 11 [കുട്ടേട്ടൻ കട്ടപ്പന]

കളിത്തൊട്ടിൽ 11 Kalithottil Part 11 | Author : Kuttettan Kattappana | Previous Part   ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും തളർന്നു ഉറങ്ങി പോയി. രാവിലെ അമ്മ വന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴാ ഉണരുന്നേ. അവളും ഞാനും കെട്ടിവിരിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു . ഞാൻ അവളെയും ഉണർത്തി. അമ്മ ഒരു ആക്കിയ ചിരിയുമായി മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് . എന്ത് കിടത്തയാ രണ്ടും വേഗം പോയി കുളിച്ച് വാ ഇന്നുമുതൽ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ളതാ. ഇവിടെ കിടന്ന് ആദവും ഹൗവ്വയും കളിക്കാതെ […]

Continue reading

കളിത്തൊട്ടിൽ 10 [കുട്ടേട്ടൻ കട്ടപ്പന]

കളിത്തൊട്ടിൽ 10 Kalithottil Part 10 | Author : Kuttettan Kattappana | Previous
Part   എന്റെ കഥക്ക് പ്രിയ വായനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കിട്ടുന്ന
അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങളും വളരെ പ്രധാന്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത്.
കാരണം ഒരു കഥ വായനക്കാരന് ഇഷ്ടപെടുമ്പോളാണ് അത് മികച്ചതാവുന്നത് വായനക്കാരന്റെ
ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതുവാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള മുന്ന് നാല് ഭാഗങ്ങൾ
കൊണ്ട് ഈ കളി തൊട്ടിലിനെ അവസാന രംഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ് ഒരു കഥാപാത്രത്തെയും
അധികം വലിച്ചു നീട്ടി […]

Continue reading

കളിത്തൊട്ടിൽ 10 [കുട്ടേട്ടൻ കട്ടപ്പന]

കളിത്തൊട്ടിൽ 10 Kalithottil Part 10 | Author : Kuttettan Kattappana | Previous Part   എന്റെ കഥക്ക് പ്രിയ വായനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കിട്ടുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങളും വളരെ പ്രധാന്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു കഥ വായനക്കാരന് ഇഷ്ടപെടുമ്പോളാണ് അത് മികച്ചതാവുന്നത് വായനക്കാരന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതുവാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള മുന്ന് നാല് ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കളി തൊട്ടിലിനെ അവസാന രംഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ് ഒരു കഥാപാത്രത്തെയും അധികം വലിച്ചു നീട്ടി […]

Continue reading

കളിത്തൊട്ടിൽ 9 [കുട്ടേട്ടൻ കട്ടപ്പന]

കളിത്തൊട്ടിൽ 9 Kalithottil Part 9 | Author : Kuttettan Kattappana | Previous Part ഞാൻ പഴയ എന്റെ സ്വഭാവം വീണ്ടെടുക്കുക ആയിരുന്നു. അതിന് ഏറെ സഹായിച്ചത് എന്റെ പെണ്ണും . വീട്ടിൽ സരിത ക്ളാസിൽ പോയാൽ അമ്മയൊ മാമിയൊ എപ്പോഴും എന്റെ അരികിൽ തന്നെ കാണും മാമനും രാത്രിയിൽ എന്റെ കൂടെ കുറേ നേരം ചില പൊഴിക്കും. ഒരു ദിവസം ഉച്ച സമയത്ത് അമ്മയും മാമിയും കൂടി എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരാനായി വന്നു. […]

Continue reading

കളിത്തൊട്ടിൽ 9 [കുട്ടേട്ടൻ കട്ടപ്പന]

കളിത്തൊട്ടിൽ 9 Kalithottil Part 9 | Author : Kuttettan Kattappana | Previous
Part ഞാൻ പഴയ എന്റെ സ്വഭാവം വീണ്ടെടുക്കുക ആയിരുന്നു. അതിന് ഏറെ സഹായിച്ചത് എന്റെ
പെണ്ണും . വീട്ടിൽ സരിത ക്ളാസിൽ പോയാൽ അമ്മയൊ മാമിയൊ എപ്പോഴും എന്റെ അരികിൽ തന്നെ
കാണും മാമനും രാത്രിയിൽ എന്റെ കൂടെ കുറേ നേരം ചില പൊഴിക്കും. ഒരു ദിവസം ഉച്ച
സമയത്ത് അമ്മയും മാമിയും കൂടി എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരാനായി വന്നു. […]

Continue reading

കളിത്തൊട്ടിൽ 8 [കുട്ടേട്ടൻ കട്ടപ്പന]

കളിത്തൊട്ടിൽ 8 Kalithottil Part 8 | Author : Kuttettan Kattappana | Previous Part ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രകാശമുള്ള എവിടെയോ ആണ് . എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. കുറേ ബീപ് ബീപ് ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം………………. ചുറ്റിനും തല തിരിക്കാൻ നോക്കി ……. പറ്റുന്നില്ല. എന്തിലോ ബന്ധിച്ചിരിക്കും പോലെ ……… എന്റെ സുന്ദരിയുടെ മുഖം വീണ്ടും എന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നു. അവൾ എന്നെ മാടി വിളിച്ചു കൊണ്ട് ബെഡിലേക്ക് ബോധരഹിതയായി […]

Continue reading

കളിത്തൊട്ടിൽ 8 [കുട്ടേട്ടൻ കട്ടപ്പന]

കളിത്തൊട്ടിൽ 8 Kalithottil Part 8 | Author : Kuttettan Kattappana | Previous
Part ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രകാശമുള്ള എവിടെയോ ആണ് . എനിക്ക് എന്താണ്
സംഭവിച്ചത്. ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. കുറേ ബീപ് ബീപ് ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം………………. ചുറ്റിനും
തല തിരിക്കാൻ നോക്കി ……. പറ്റുന്നില്ല. എന്തിലോ ബന്ധിച്ചിരിക്കും പോലെ ……… എന്റെ
സുന്ദരിയുടെ മുഖം വീണ്ടും എന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നു. അവൾ എന്നെ മാടി വിളിച്ചു
കൊണ്ട് ബെഡിലേക്ക് ബോധരഹിതയായി […]

Continue reading

കളിത്തൊട്ടിൽ 7 [കുട്ടേട്ടൻ കട്ടപ്പന]

കളിത്തൊട്ടിൽ 7 Kalithottil Part 7 | Author : Kuttettan Kattappana | Previous
Part   മാമി: ചേച്ചി ഞാൻ പറയണോ ? ഇനി എന്തിനാ നമ്മൾ ഇതാക്കെ മറച്ച് പിടിക്കുന്നത്.
അവർ അറിയട്ടെ അല്ലെ ? അമ്മ : നീ പറഞ്ഞേ ടീ എനിക്ക് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല. അല്ലേലും ഇവർ
നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലേ അറിയേണ്ടത് – നാട്ട്കാര്
പറഞ്ഞ് അറിയണ്ടതല്ലല്ലോ? ഞാൻ : ഇനിയും […]

Continue reading

കളിത്തൊട്ടിൽ 7 [കുട്ടേട്ടൻ കട്ടപ്പന]

കളിത്തൊട്ടിൽ 7 Kalithottil Part 7 | Author : Kuttettan Kattappana | Previous Part   മാമി: ചേച്ചി ഞാൻ പറയണോ ? ഇനി എന്തിനാ നമ്മൾ ഇതാക്കെ മറച്ച് പിടിക്കുന്നത്. അവർ അറിയട്ടെ അല്ലെ ? അമ്മ : നീ പറഞ്ഞേ ടീ എനിക്ക് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല. അല്ലേലും ഇവർ നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലേ അറിയേണ്ടത് – നാട്ട്കാര് പറഞ്ഞ് അറിയണ്ടതല്ലല്ലോ? ഞാൻ : ഇനിയും […]

Continue reading