🍑ഹോം🍑 [Sheldon Cooper]

HOME Author : Sheldon Cooper   ഹായ്.. പുതിയ ഒരു കഥയുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുവാണ്.. ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ട്ടപെട്ട ഒരു മൂവി ആണ് ഹോം അതിന്റെ ഒരു കമ്പി പാരടി ആണ് ഈ കഥ.. ആ സിനിമയുമായി ആത്മബന്ധമുള്ളവർ.. ആ ഒരു സിനിമയുടെ കമ്പി വേർഷൻ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത്‌ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക.. ബാക്കി ഉള്ളവർ തുടർന്ന് വായിച്ചോളൂ.. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും […]

Continue reading

അനിയത്തിയെ വളച്ചു 2 [Arun Kumar]

അനിയത്തിയെ വളച്ചു 2 Aniyathiye Valachu Part 2 | Author : Arun Kumar [ Previous Part ]   ഒരു കൈ അവളുടെ ഷോർട്ന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ പയ്യെ കടത്തി അവളുടെ പൂറ് രോമങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് തഴുക്കി  കൈ താഴുതി ഒരു വിരൽ അവളുടെ പൂറിന്റ ഉള്ളിലേക്ക് അടിപ്പിച്ചു അവളുടെ പൂറിന്റെ ചൂട് എന്റെ വിരൽ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. പെട്ടന്ന് അവൾ എന്റെ കൈയിൽ കയറി പിടിച്ചു. “എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാത്ത […]

Continue reading

അനിയത്തിയെ വളച്ചു 2 [Arun Kumar]

അനിയത്തിയെ വളച്ചു 2 Aniyathiye Valachu Part 2 | Author : Arun Kumar [ Previous Part ]   ഒരു കൈ അവളുടെ ഷോർട്ന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ പയ്യെ കടത്തി അവളുടെ പൂറ് രോമങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് തഴുക്കി  കൈ താഴുതി ഒരു വിരൽ അവളുടെ പൂറിന്റ ഉള്ളിലേക്ക് അടിപ്പിച്ചു അവളുടെ പൂറിന്റെ ചൂട് എന്റെ വിരൽ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. പെട്ടന്ന് അവൾ എന്റെ കൈയിൽ കയറി പിടിച്ചു. “എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാത്ത […]

Continue reading