എന്റെ ആദ്യനുഭവം 2 [ജാക്കി]

എന്റെ ആദ്യനുഭവം 2 അമ്മയും ചേച്ചിയും Ente Aadyanubhavam Part 2 | Author : Jacky | Previous Part   എന്റെ ആദ്യ കഥക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ല്ലാം വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകിയതിന് നന്ദി.സോറി. തിരക്കിൽ ആയതു കൊണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗം അല്പം വൈകി പോയി. നിങ്ങളെ സന്തോഷപെടുത്താൻ വളരെ മെല്ലെ ഡീറ്റൈൽഡ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോറി നീങ്ങുന്നത്. നിങ്ങക്ക് ഇഷ്ടപെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയൂ. എന്നാലും എന്റെ ഈശ്വരാ ഞാൻ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ ആലോചിച്ചു […]

Continue reading