ഡാഡി കൂൾ [🎀 𝓜 𝓓 𝓥 🎀]

ഡാഡി കൂൾ Daddy Cool | Author : MDV   അച്ഛനും മകളും തമ്മിലുള്ള അസാധ്യ പ്രണയത്തിന്റെ കഥയാണിത് …. വായിക്കാവുന്ന മാക്സിമം പതിയെ വായിച്ചാലെ കഥയുടെ ലഹരി സിരകളിലൂടെ കിട്ടുകയുള്ളു… കഴിഞ്ഞ കഥ – ലെമേനേഡ് ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിപോയി, ഇത്തവണ പൈങ്കിളിയാണ്…. കഥയ്ക്ക് മാർക്കിടാതെ അതിന്റെ സുഖം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രം കമന്റിൽ വന്നു പറഞ്ഞോളൂ… ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും….ഇനി അഥവാ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിച്ചേക്കാം………………നിങ്ങളുടെ സമയം കളഞ്ഞതിൽ. ഒന്ന് രണ്ടു […]

Continue reading