നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ [അമൃത രാജ്]

നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ NeelaKurinji Pookkunna Naattil | Author : AR  
ഞാൻ അമൃത രാജ് , എറണാകുളം കലൂർ താമസിക്കുന്നു. എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആണ് എനിക്കീ
വെബ്‌സൈറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഇവിടെയുള്ള പല കഥകളും വായിച്ച സമയം മുതൽ എന്റെ
അനുഭവവും പങ്കുവെയ്ക്കണം എന്നു തോന്നി.ഞാൻ എറണാകുളത്തെ പ്രമുഖ കോളേജിൽ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ
ഇയർ ആണ്. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒറ്റമോൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ
സാധിച്ചു തരുന്നതിൽ ഇരുവരും […]

Continue reading

നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ [അമൃത രാജ്]

നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ NeelaKurinji Pookkunna Naattil | Author : AR   ഞാൻ അമൃത രാജ് , എറണാകുളം കലൂർ താമസിക്കുന്നു. എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആണ് എനിക്കീ വെബ്‌സൈറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ഇവിടെയുള്ള പല കഥകളും വായിച്ച സമയം മുതൽ എന്റെ അനുഭവവും പങ്കുവെയ്ക്കണം എന്നു തോന്നി.ഞാൻ എറണാകുളത്തെ പ്രമുഖ കോളേജിൽ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ആണ്. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒറ്റമോൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സാധിച്ചു തരുന്നതിൽ ഇരുവരും […]

Continue reading

ഹോസ്പിറ്റൽ കളികൾ 2 [സൗമ്യയും ഐഷുവും പിന്നെ ഞാനും]

ഹോസ്പിറ്റൽ കളികൾ 2 [സൗമ്യയും ഐഷുവും] Hospital Kalikal Saumyayum Aishuvum Part 2 
Author : Adimakkannu | Previous Parts   ഞാൻ ആലോചിച്ചു , സൗമ്യ പോലല്ല ഐഷു , നല്ല.
body shape ആണ് . ഹസ്ബന്റ്‌ എന്തായാലും കളിച്ചതല്ലേ , അതിന്റെ ഒരു മെച്ചം body ഇൽ
ഉണ്ട് . നല്ല മുലയും കുണ്ടിയും ആണ് . കാണാൻ ആണേൽ സിനിമ നടി നിത്യാമേനോനെ പോലെ
ഉണ്ട്‌. കുണ്ടി നോക്കി […]

Continue reading

ഹോസ്പിറ്റൽ കളികൾ 2 [സൗമ്യയും ഐഷുവും പിന്നെ ഞാനും]

ഹോസ്പിറ്റൽ കളികൾ 2 [സൗമ്യയും ഐഷുവും] Hospital Kalikal Saumyayum Aishuvum Part 2  Author : Adimakkannu | Previous Parts   ഞാൻ ആലോചിച്ചു , സൗമ്യ പോലല്ല ഐഷു , നല്ല. body shape ആണ് . ഹസ്ബന്റ്‌ എന്തായാലും കളിച്ചതല്ലേ , അതിന്റെ ഒരു മെച്ചം body ഇൽ ഉണ്ട് . നല്ല മുലയും കുണ്ടിയും ആണ് . കാണാൻ ആണേൽ സിനിമ നടി നിത്യാമേനോനെ പോലെ ഉണ്ട്‌. കുണ്ടി നോക്കി […]

Continue reading

ഹോസ്പിറ്റൽ കളികൾ [സൗമ്യയും ഐഷുവും പിന്നെ ഞാനും

ഹോസ്പിറ്റൽ കളികൾ [സൗമ്യയും ഐഷുവും] Hospital Kalikal Saumyayum Aishuvum | Author
: Adimakkannu    ബാംഗ്ലൂർ നിന്നും നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു നാട്ടിൽ എത്തി . എല്ലാരേയും
പൊലെ നന്നയി അലമ്പി നടന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ജീവിതം ശേരിക്കും ആഘോഷം ആക്കിയിട് ആണ് തിരികെ
വന്നത് . ഇനിയൊരു ജൊലിക്കു കേറണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ , ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ
നോക്കിയിട്ടും ഒന്നും ശെരിയായില്ല , അവസാനം നല്ല ഒരു recomandation വഴി സാമാന്യം
നല്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലിക്ക് […]

Continue reading

ഹോസ്പിറ്റൽ കളികൾ [സൗമ്യയും ഐഷുവും പിന്നെ ഞാനും

ഹോസ്പിറ്റൽ കളികൾ [സൗമ്യയും ഐഷുവും] Hospital Kalikal Saumyayum Aishuvum | Author : Adimakkannu    ബാംഗ്ലൂർ നിന്നും നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു നാട്ടിൽ എത്തി . എല്ലാരേയും പൊലെ നന്നയി അലമ്പി നടന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ജീവിതം ശേരിക്കും ആഘോഷം ആക്കിയിട് ആണ് തിരികെ വന്നത് . ഇനിയൊരു ജൊലിക്കു കേറണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ , ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കിയിട്ടും ഒന്നും ശെരിയായില്ല , അവസാനം നല്ല ഒരു recomandation വഴി സാമാന്യം നല്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലിക്ക് […]

Continue reading