ആദ്യമായി ഒരു തമിഴ് പൂർ രുചിച്ചപ്പോൾ [Anwar Sadiq]

ആദ്യമായി ഒരു തമിഴ് പൂർ രുചിച്ചപ്പോൾ Aadyamayi Oru Thamiz Poor Ruchichappol | Author : Anwar Sadiq ഇനി കഥയിലേക്ക് വരാം ഞാൻ എന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ചെന്നൈയിൽ പോവാറുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്കുവേണ്ട പ്രൊഡക്ടുകൾ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാറ് കഥയിലെ നായികയുടെ പേര് ജാൻസി.   എല്ലാത്തവണത്തെയും ഇത്തവണയും ഞാൻ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ കടയുടെ മുതലാളി ആയ റാം അവന്റെ […]

Continue reading

ഒരു നനഞ്ഞ സ്വപ്നം [Viralmanjadi]

ഒരു നനഞ്ഞ സ്വപ്നം Oru Nanunanutha Swapnam | Author : Viralmanjadi   ഈ കഥയിൽ കുറച്ചു തമിഴ് ഡയലോഗ് കൾ ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന് ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടാൻ ആണ് കേട്ടോ. മനസ്സിൽ ആകാത്തവർ ഉണ്ടേൽ കമന്റ്‌ ചെയ്യുക. കമ്പികുട്ടൻ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്താ തിരുമാനയാത്ര എന്നു പേരുള്ള പഴയ ഒരു കഥയുണ്ട് ആരാ എഴുതയെ എന്നറിയില്ല അതാണ് എനിക്ക് ഈ കഥ എഴുതാൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയത്.പിന്നെ ഇതു വായിച്ചു ഇഷ്ടപെട്ടാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ട്‌ […]

Continue reading

ഒരു നനഞ്ഞ സ്വപ്നം [Viralmanjadi]

ഒരു നനഞ്ഞ സ്വപ്നം Oru Nanunanutha Swapnam | Author : Viralmanjadi   ഈ കഥയിൽ കുറച്ചു തമിഴ് ഡയലോഗ് കൾ ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന് ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടാൻ ആണ് കേട്ടോ. മനസ്സിൽ ആകാത്തവർ ഉണ്ടേൽ കമന്റ്‌ ചെയ്യുക. കമ്പികുട്ടൻ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്താ തിരുമാനയാത്ര എന്നു പേരുള്ള പഴയ ഒരു കഥയുണ്ട് ആരാ എഴുതയെ എന്നറിയില്ല അതാണ് എനിക്ക് ഈ കഥ എഴുതാൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയത്.പിന്നെ ഇതു വായിച്ചു ഇഷ്ടപെട്ടാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ട്‌ […]

Continue reading