അച്ഛനെ ആണെനിക്കിഷ്ടം [ദേവി]

അച്ഛനെ ആണെനിക്കിഷ്ടം Achane Anenikkishttam | Author : Devi വർഷങ്ങൾക്ക്    മുമ്പ്    ഞാൻ     എഴുതിയ  കഥയാണ്….. കാലത്തിനു   യോജിച്ച    മാറ്റങ്ങൾ   വരുത്തി,   അല്പം   എരിവും    പുളിയും   ചേർത്ത്   ഒരുക്കുകയാണ്…. സ്വീകരിക്കും    എന്ന്    കരുതുന്നു…..   പട്ടാളത്തിൽ   നിന്നും   അടുത്തുൺ   പറ്റിയ    ക്യാപ്റ്റൻ  മാർട്ടിൻ     വൈഫും   ഏക   സന്താനം    സോജയും   ഒത്ത്   കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു… വൈഫ്‌   മേഴ്‌സി    സൊസൈറ്റി   ലേഡി  ആയി  […]

Continue reading

അമ്മ എനിക്ക് ഭ്രമം 3 [ദേവി]

അമ്മ എനിക്ക് ഭ്രമം 3 Amma Enikku Bhraam Part 3 | Author : Devi | Previous part   ഇതുവരെയുള്ള         കഥ   അറിയണ്ടേ… ഞാൻ        ജിത്തു   20 പ്രായത്തിൽ       കവിഞ്ഞ     വളർച്ചയാണ്        ശരീരത്തിൽ      എവിടെയും മൂന്ന       വയസ്സിന്       മൂപ്പുള്ള      ഭൂലോക രംഭയായ      […]

Continue reading

അമ്മ എനിക്ക് ഭ്രമം 2 [ദേവി]

അമ്മ എനിക്ക് ഭ്രമം 2 Amma Enikku Bhraam Part 2 | Author : Devi | Previous part ഇത് വരെ     വായിക്കാത്തവർക്കായി….. ഞാൻ      ജിത്തു 20 പ്രായത്തേക്കാൾ       വളർച്ചയുള്ള      ശരീരം ശ്രീജ,   എന്റെ   ചേച്ചി എന്നെക്കാൾ       മൂന്ന്     വയസ്സിന്   മൂപ്പ്… മരണച്ചരക്ക് കരക്കാരുടെ        സ്വന്തം     വാണ ദേവത… ഇപ്പോൾ     എന്റേയും..! അമ്മ  […]

Continue reading

അമ്മ എനിക്ക് ഭ്രമം [ദേവി]

അമ്മ എനിക്ക് ഭ്രമം Amma Enikku Bhraam | Author : Devi നിഷിദ്ധ  സംഗമം      വിഭാഗത്തിൽ    പെടുന്ന     ഒരു      കഥയാണ് താല്പര്യം   ഇല്ലാത്തോർ       ഒഴിഞ്ഞ്   നിൽക്കുക ഇത്    ഒരു     കഥയ്ക്ക്    വേണ്ടി      മെനഞ്ഞ്     ഒണ്ടാക്കിയതല്ല. സിംഹ ഭാഗവും       യാഥാർത്ഥ്യം    തന്നെയാണ്… പിന്നെ     അത്യാവശ്യം     പൊടിപ്പും      തൊങ്ങലും  […]

Continue reading