അമ്മ എന്‍റെ (കളി) തോഴി – 2

അമ്മ എന്‍റെ (കളി) തോഴി [[–2–]] Amma Ente Kali Thozhi – PART-02 BY:സേനപതി
വിനയൻ@Muthuchippi.net ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുവാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു PART-01
അമ്മയെ എങ്ങെനെ വളക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചു എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല
.എപ്പോൾ കണ്ണടച്ചാലും അമ്മയുടെ കുളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള രൂപം എന്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തും
.നെറ്റിക്കുള്ളിൽ തുളുമ്പി കളിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മുഴുത്ത മുലയും വിരിഞ്ഞു തെറിച്ച കുണ്ടികളും എന്റെ വികാരം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു
. എങ്ങെനെയും അമ്മയെ കളിക്കണം അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ ആലോചിച്ചു
.അങ്ങേനെ കിടന്നു ഉറങ്ങി പോയി . പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എഴുനേറ്റു
 അടുക്കളയിൽ എത്തി. അമ്മെ ഒരു കട്ടൻ ചായ തന്നെ….
എന്താടാ..നിനക്ക് കട്ടൻ ചായ പറ്റുമോ?. അതിന് ഞാൻ ചായ കുടിക്കാതെ ആളൊന്നും അല്ലാലോ….
അമ്മ ഒന്ന് മൂളികൊണ്ട് വേഗം ചായ തന്നു …
 അമ്മ വേഗം നിലത്തിരുന്നു തേങ്ങ ചിരകാൻ തുടങ്ങി
. അമ്മയുടെ വിരിഞ്ഞ ചന്തികൾ ചിരവായിൽ അമർന്നപ്പോൾ ഒരു കുട നിവർത്തിയപോലെ തോന്നി  .
അമ്മ പാവാട മുകളിലേക്കു കയറ്റി ഇരിക്കുന്നതിനാൽ
 എനിക്ക് അമ്മയുടെ കാൽ വണ്ണകൾ ശെരിക്കും കാണാം
. ഒരു രോമം പോലും ഇല്ലാത്ത അമ്മയുടെ കാൽ വണ്ണകൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ മുണ്ടിനു ഉള്ളിൽ ഒരു അനക്കം
. അമ്മയുടെ മുഴുത്ത മുലകൾ തുടയോട് ചേർന്ന് അമർന്നിരിക്കുന്നു
 .നെറ്റിയുടെ കഴുത്തിലൂടെ മുലകൾ തള്ളി തെറിച്ചു പുറത്തേക്കു നിൽക്കുന്നത് കാണാം .
മുലകൾ രണ്ടും കൂടെ ഇടിച്ചു ഒന്നായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച എന്റെ കുണ്ണയിൽ ചെറിയ അനക്കം സൃഷ്ടിച്ചു മുലയുടെ ചാലു കാണാൻ പോലും ഇല്ലാതെ അമ്മയുടെ മുലയുടെ നിൽപ്പ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത നയനസുഖം നൽകി ഇത് മൊത്തം അഴിച്ചു കാണുബോൾ എന്തായിരിക്കും അമ്മയുടെ മുലയുടെ വലിപ്പം
42 സൈസ് മൊത്തം അമ്മ എങ്ങെനെ കൊണ്ടുനടക്കുമോ ആവൊ? നീ
.എന്ത് സ്വപ്നം കണ്ടു നിൽക്കുവാട?…… അമ്മയുടെ ചോദ്യം ആണ് എന്നെ മനോലോകത്തിൽ നിന്നും
ഉണർത്തിയത് ഞാൻ ഒരു ചമ്മലോടെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും പിൻവലിഞ്ഞു  .
ഞാൻ വേഗം കുളിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി കുളിയുടെ ഇടയ്ക്കു കുണ്ണക്കു ചുറ്റും കട്ടികൂടിയ രോമങ്ങൾ ഷേവ് ചെയ്തു നീക്കി ഇപ്പോൾ എന്റെ കുണ്ണ കണ്ടാൽ ഒരു
കുറ്റി തറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും .ഞാൻ പുറത്തു പോയി ഒന്ന് കറങ്ങി
.കുറച്ചു മാസികയും വാങ്ങി ഉച്ചക്ക് മുന്നേ വീട്ടിൽ എത്തി.

Continue reading

അമ്മ എന്‍റെ (കളി) തോഴി – 2

അമ്മ എന്‍റെ (കളി) തോഴി [[–2–]] Amma Ente Kali Thozhi – PART-02 BY:സേനപതി വിനയൻ@kambikuttan.net ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കുവാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു PART-01 അമ്മയെ എങ്ങെനെ വളക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചു എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല .എപ്പോൾ കണ്ണടച്ചാലും അമ്മയുടെ കുളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള രൂപം എന്റെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തും .നെറ്റിക്കുള്ളിൽ തുളുമ്പി കളിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മുഴുത്ത മുലയും വിരിഞ്ഞു തെറിച്ച കുണ്ടികളും എന്റെ വികാരം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു . എങ്ങെനെയും അമ്മയെ കളിക്കണം അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ ആലോചിച്ചു .അങ്ങേനെ കിടന്നു ഉറങ്ങി പോയി . പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എഴുനേറ്റു  അടുക്കളയിൽ എത്തി. അമ്മെ ഒരു കട്ടൻ ചായ തന്നെ…. എന്താടാ..നിനക്ക് കട്ടൻ ചായ പറ്റുമോ?. അതിന് ഞാൻ ചായ കുടിക്കാതെ ആളൊന്നും അല്ലാലോ…. അമ്മ ഒന്ന് മൂളികൊണ്ട് വേഗം ചായ തന്നു …  അമ്മ വേഗം നിലത്തിരുന്നു തേങ്ങ ചിരകാൻ തുടങ്ങി . അമ്മയുടെ വിരിഞ്ഞ ചന്തികൾ ചിരവായിൽ അമർന്നപ്പോൾ ഒരു കുട നിവർത്തിയപോലെ തോന്നി  . അമ്മ പാവാട മുകളിലേക്കു കയറ്റി ഇരിക്കുന്നതിനാൽ  എനിക്ക് അമ്മയുടെ കാൽ വണ്ണകൾ ശെരിക്കും കാണാം . ഒരു രോമം പോലും ഇല്ലാത്ത അമ്മയുടെ കാൽ വണ്ണകൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ മുണ്ടിനു ഉള്ളിൽ ഒരു അനക്കം . അമ്മയുടെ മുഴുത്ത മുലകൾ തുടയോട് ചേർന്ന് അമർന്നിരിക്കുന്നു  .നെറ്റിയുടെ കഴുത്തിലൂടെ മുലകൾ തള്ളി തെറിച്ചു പുറത്തേക്കു നിൽക്കുന്നത് കാണാം . മുലകൾ രണ്ടും കൂടെ ഇടിച്ചു ഒന്നായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച എന്റെ കുണ്ണയിൽ ചെറിയ അനക്കം സൃഷ്ടിച്ചു മുലയുടെ ചാലു കാണാൻ പോലും ഇല്ലാതെ അമ്മയുടെ മുലയുടെ നിൽപ്പ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത നയനസുഖം നൽകി ഇത് മൊത്തം അഴിച്ചു കാണുബോൾ എന്തായിരിക്കും അമ്മയുടെ മുലയുടെ വലിപ്പം 42 സൈസ് മൊത്തം അമ്മ എങ്ങെനെ കൊണ്ടുനടക്കുമോ ആവൊ? നീ .എന്ത് സ്വപ്നം കണ്ടു നിൽക്കുവാട?…… അമ്മയുടെ ചോദ്യം ആണ് എന്നെ മനോലോകത്തിൽ നിന്നും ഉണർത്തിയത് ഞാൻ ഒരു ചമ്മലോടെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും പിൻവലിഞ്ഞു  . ഞാൻ വേഗം കുളിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി കുളിയുടെ ഇടയ്ക്കു കുണ്ണക്കു ചുറ്റും കട്ടികൂടിയ രോമങ്ങൾ ഷേവ് ചെയ്തു നീക്കി ഇപ്പോൾ എന്റെ കുണ്ണ കണ്ടാൽ ഒരു കുറ്റി തറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും .ഞാൻ പുറത്തു പോയി ഒന്ന് കറങ്ങി .കുറച്ചു മാസികയും വാങ്ങി ഉച്ചക്ക് മുന്നേ വീട്ടിൽ എത്തി.

Continue reading