ഞാനും അമ്മയും രതി ലഹരിയിൽ 3 [വേട്ടക്കാരൻ 2.0]

ഞാനും അമ്മയും രതി ലഹരിയിൽ 3 Njaanum Ammayum Rathi Lahariyil Part 3 | Author : Vettakkaran 2.0 [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ ഈ കഥയിലെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക……   അമ്മ തന്റെ ബ്രാ മാറ്റി തന്റെ പാൽകുടങ്ങളെ സ്വാതന്ത്രമാക്കി……. ഞാൻ ആ തുടുത്ത മുലകളെ മഴവില്ല് കാണുന്ന കുട്ടിയുടെ അശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കി നിന്നു, എന്ത് ഭംഗിയാണ് എന്റെ […]

Continue reading

ഞാനും അമ്മയും രതി ലഹരിയിൽ 2 [വേട്ടക്കാരൻ 2.0]

ഞാനും അമ്മയും രതി ലഹരിയിൽ 2 Njaanum Ammayum Rathi Lahariyil Part 2 | Author : Vettakkaran 2.0 [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]     സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് കിട്ടിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്  എന്റെ കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം എഴുതട്ടെ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക…. അഭിപ്രായം രേഖപെടുത്തുക…..   വാതിൽ തുറന്ന വന്ന അമ്മ കണ്ടത് പിറന്ന പടി കിടക്കുന്ന എന്നെയാണ്….. അമ്മ ഞെട്ടികൊണ്ട് എന്നോട് […]

Continue reading

ഞാനും അമ്മയും രതി ലഹരിയിൽ 2 [വേട്ടക്കാരൻ 2.0]

ഞാനും അമ്മയും രതി ലഹരിയിൽ 2 Njaanum Ammayum Rathi Lahariyil Part 2 | Author : Vettakkaran 2.0 [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]     സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് കിട്ടിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്  എന്റെ കഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം എഴുതട്ടെ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക…. അഭിപ്രായം രേഖപെടുത്തുക…..   വാതിൽ തുറന്ന വന്ന അമ്മ കണ്ടത് പിറന്ന പടി കിടക്കുന്ന എന്നെയാണ്….. അമ്മ ഞെട്ടികൊണ്ട് എന്നോട് […]

Continue reading

ഞാനും അമ്മയും രതി ലഹരിയിൽ [വേട്ടക്കാരൻ 2.0]

ഞാനും അമ്മയും രതി ലഹരിയിൽ Njaanum Ammayum Rathi Lahariyil | Author : Vettakkaran 2.0 ഞാൻ ആദ്യമായി എഴുതുന്ന കഥയാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക… എന്നെ ആദ്യം പരിചയ പെടുത്താം ഞാൻ അഭി. അഭിജിത് സുകുമാരൻ, ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സെക്കന്റ്‌ ഇയർ. എന്റെ അച്ഛൻ സുകുമാരൻ, ഹൈസ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകൻ ആണ് 48 വയസ്സ് എന്റെ അമ്മ എന്റെ മാത്രം അമ്മ…. എന്റെ സുന്ദരി അമ്മ… എന്റെ കന്യകത്യത്തെ കവർനെടുത്ത അല്ല […]

Continue reading