ഇനി ഉറങ്ങട്ടെ [മാനസി]

ഇനി ഉറങ്ങട്ടെ Eni Urangatte | Author : Manasi   രാത്രി തനിച്ച് വീട്ടിലേക്ക്
കാറോടിച്ചപ്പോള്‍ ശരണ്യ ചിന്തിച്ചത് ദേവനെക്കുറിച്ചാണ്. എക്‌സ്‌കര്‍ഷന്‍ പോയ
സ്ഥലത്തു വച്ച് അയാളുടെ നോട്ടവും ഭാവവും മനസ്‌സില്‍ എന്തോ ഉദ്ദേശം
വച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണെന്നു തോന്നി. അയാള്‍ക്ക് തന്നോട് എന്തോ പറയാന്‍ ഉള്ളതുപോലെ
തോന്നി. ഒരുപക്ഷേ, തന്റെ മുഖത്തുനോക്കി അതു പറയാനുള്ള സങ്കോചം. എന്തായിരിക്കും
പറയാനുള്ളത്. തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്നാണോ?തനിക്ക് ഭര്‍ത്താവും അയാള്‍ക്കു
ഭാര്യയും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. വളര്‍ന്നുവരുന്ന ഒരാണ്‍കുട്ടിയുമുണ്ട്. ആറോ ഏഴോ
വയസ്‌സു […]

Continue reading

ഇനി ഉറങ്ങട്ടെ [മാനസി]

ഇനി ഉറങ്ങട്ടെ Eni Urangatte | Author : Manasi   രാത്രി തനിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കാറോടിച്ചപ്പോള്‍ ശരണ്യ ചിന്തിച്ചത് ദേവനെക്കുറിച്ചാണ്. എക്‌സ്‌കര്‍ഷന്‍ പോയ സ്ഥലത്തു വച്ച് അയാളുടെ നോട്ടവും ഭാവവും മനസ്‌സില്‍ എന്തോ ഉദ്ദേശം വച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണെന്നു തോന്നി. അയാള്‍ക്ക് തന്നോട് എന്തോ പറയാന്‍ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നി. ഒരുപക്ഷേ, തന്റെ മുഖത്തുനോക്കി അതു പറയാനുള്ള സങ്കോചം. എന്തായിരിക്കും പറയാനുള്ളത്. തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്നാണോ?തനിക്ക് ഭര്‍ത്താവും അയാള്‍ക്കു ഭാര്യയും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. വളര്‍ന്നുവരുന്ന ഒരാണ്‍കുട്ടിയുമുണ്ട്. ആറോ ഏഴോ വയസ്‌സു […]

Continue reading

തീരാത്ത ദാഹം [മാനസി]

തീരാത്ത ദാഹം Theeratha Daaham | Author : Manasi   ഫോണ്‍ ബെല്ലടിക്കുന്നത്
കേട്ടാണ്‌രാവിലെ റോണി ഉണര്‍ന്നത്… ശല്യം എന്നു പിറുപുറുത്തുകൊണ്ടാണ് ഫോണ്‍
എടുത്തതെങ്കിലും മറുവശത്ത് സ്വരം കേട്ടപ്പോള്‍ അവന്റെ ക്ഷീണം എല്ലാം പോയി… ഹലോ മോനെ
എഴുന്നേറ്റില്ലായിരുന്നോ? ഇന്നലെ കിടക്കാന്‍ വൈകിയമ്മേ…. എന്താണമ്മേ രാവിലെ
വിളിച്ചത്…? അതു മോനെ… നമ്മുടെ വീടിന്റെ പോര്‍ഷനില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന വാടകക്കാര്‍
മാറി. ഒരു പുതിയ കൂട്ടര്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൊടുക്കട്ടെ? അത് അമ്മേ ശശിയും കൂടി
ആലോചിച്ചു വേണ്ടത് ചെയ്‌തോളു… […]

Continue reading

തീരാത്ത ദാഹം [മാനസി]

തീരാത്ത ദാഹം Theeratha Daaham | Author : Manasi   ഫോണ്‍ ബെല്ലടിക്കുന്നത് കേട്ടാണ്‌രാവിലെ റോണി ഉണര്‍ന്നത്… ശല്യം എന്നു പിറുപുറുത്തുകൊണ്ടാണ് ഫോണ്‍ എടുത്തതെങ്കിലും മറുവശത്ത് സ്വരം കേട്ടപ്പോള്‍ അവന്റെ ക്ഷീണം എല്ലാം പോയി… ഹലോ മോനെ എഴുന്നേറ്റില്ലായിരുന്നോ? ഇന്നലെ കിടക്കാന്‍ വൈകിയമ്മേ…. എന്താണമ്മേ രാവിലെ വിളിച്ചത്…? അതു മോനെ… നമ്മുടെ വീടിന്റെ പോര്‍ഷനില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന വാടകക്കാര്‍ മാറി. ഒരു പുതിയ കൂട്ടര്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൊടുക്കട്ടെ? അത് അമ്മേ ശശിയും കൂടി ആലോചിച്ചു വേണ്ടത് ചെയ്‌തോളു… […]

Continue reading