🖤രാവണത്രേയ 5🔥 [ മിഖായേൽ]

രാവണത്രേയ 5 Raavanathreya Part 5 | Author : Michael | Previous Part തന്നെയും
കാത്ത് പുഞ്ചിരിയോടെ നിന്ന നാല് മുഖങ്ങളാണ് ത്രേയയെ പൂവള്ളിയിലേക്ക്
വരവേറ്റത്….വിവാഹ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി നിന്നിരുന്ന
അഗ്നിയേയും,അച്ചൂനേം,ശന്തനൂനേം കണ്ടതും ത്രേയേടെ കണ്ണൊന്നു വിടർന്നു… അവർക്കൊപ്പം
വൈദേഹി കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു…അവരെ കണ്ടതും രാവണിനൊപ്പമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഓരോന്നും അവളുടെ
മനസിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു… കൈയ്യിലിരുന്ന പായ്ക്കറ്റിൽ പിടി മുറുക്കി കൊണ്ട്
അവളവർക്കരികിലേക്ക് പതിയെ നടന്നടുത്തു…ത്രേയമോനേ…എങ്ങനെയുണ്ടെടാ അച്ചൂട്ടന്റെ
arrangements…??? ത്രേയയ്ക്കരികിലേക്ക് വന്ന് നിന്ന് നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ്
തുടച്ചെറിഞ്ഞു […]

Continue reading

🖤രാവണത്രേയ 5🔥 [ മിഖായേൽ]

രാവണത്രേയ 5 Raavanathreya Part 5 | Author : Michael | Previous Part തന്നെയും കാത്ത് പുഞ്ചിരിയോടെ നിന്ന നാല് മുഖങ്ങളാണ് ത്രേയയെ പൂവള്ളിയിലേക്ക് വരവേറ്റത്….വിവാഹ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി നിന്നിരുന്ന അഗ്നിയേയും,അച്ചൂനേം,ശന്തനൂനേം കണ്ടതും ത്രേയേടെ കണ്ണൊന്നു വിടർന്നു… അവർക്കൊപ്പം വൈദേഹി കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു…അവരെ കണ്ടതും രാവണിനൊപ്പമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഓരോന്നും അവളുടെ മനസിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു… കൈയ്യിലിരുന്ന പായ്ക്കറ്റിൽ പിടി മുറുക്കി കൊണ്ട് അവളവർക്കരികിലേക്ക് പതിയെ നടന്നടുത്തു…ത്രേയമോനേ…എങ്ങനെയുണ്ടെടാ അച്ചൂട്ടന്റെ arrangements…??? ത്രേയയ്ക്കരികിലേക്ക് വന്ന് നിന്ന് നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് തുടച്ചെറിഞ്ഞു […]

Continue reading

🖤രാവണത്രേയ 4🔥 [ മിഖായേൽ]

രാവണത്രേയ 4 Raavanathreya Part 4 | Author : Michael | Previous Part    
അതുകേട്ടതും കൺമണീടെ മുഖത്തെ ചിരി പതിയെ മങ്ങി തുടങ്ങി…മേഡം ആദ്യമൊന്ന്
റെസ്റ്റെടുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം… കൺമണി അതും പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു
നടക്കാൻ ഭാവിച്ചതും ത്രേയ അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ച് അവളെയവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തി…
കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായി പിന്നെ സംസാരിക്കാം അതൊക്കെ ഓക്കെ… പക്ഷേ നീയെന്നെ
എന്താ ഇപ്പോ വിളിച്ചത് മേഡംന്നോ..എന്ന് തൊട്ടാ ഞാൻ നിന്റെ […]

Continue reading

🖤രാവണത്രേയ 4🔥 [ മിഖായേൽ]

രാവണത്രേയ 4 Raavanathreya Part 4 | Author : Michael | Previous Part     അതുകേട്ടതും കൺമണീടെ മുഖത്തെ ചിരി പതിയെ മങ്ങി തുടങ്ങി…മേഡം ആദ്യമൊന്ന് റെസ്റ്റെടുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം… കൺമണി അതും പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ ഭാവിച്ചതും ത്രേയ അവളുടെ കൈയിൽ പിടിച്ച് അവളെയവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തി… കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായി പിന്നെ സംസാരിക്കാം അതൊക്കെ ഓക്കെ… പക്ഷേ നീയെന്നെ എന്താ ഇപ്പോ വിളിച്ചത് മേഡംന്നോ..എന്ന് തൊട്ടാ ഞാൻ നിന്റെ […]

Continue reading

🖤രാവണത്രേയ 3🔥 [ മിഖായേൽ]

രാവണത്രേയ 3 Raavanathreya Part 3 | Author : Michael | Previous Part   അഗ്നി
പറഞ്ഞതിന് മറുപടിയായി അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദം ഉയർന്നതും മൂവരും ഒരുപോലെ ആ
ശബ്ദത്തിലേക്കും അത് പറഞ്ഞ ആളിലേക്കും ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു…. ഞൊടിയിട നേരം കൊണ്ട്
അച്ചൂന്റെ കണ്ണുകളൊന്ന് വിടർന്നു…പൂവള്ളിയിലെ വീട്ടുജോലിക്കാരിയായിരുന്ന മായാവതീടെ
മോളായിരുന്നു അത്…കൺമണി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള മിഴി….മായാവതി ശരിയ്ക്കും അവിടെയൊരു
വേലക്കാരി മാത്രം ആയിരുന്നില്ല…പൂവള്ളിയിലെ എല്ലാ കുട്ടികളേയും ചേർത്തിരുത്തി
വളർത്തിയെടുത്തതിൽ വൈദേഹിക്കൊപ്പം സ്ഥാനം മായാവതിയ്ക്കുമുണ്ട്… അതുകൊണ്ട് […]

Continue reading

🖤രാവണത്രേയ 3🔥 [ മിഖായേൽ]

രാവണത്രേയ 3 Raavanathreya Part 3 | Author : Michael | Previous Part   അഗ്നി പറഞ്ഞതിന് മറുപടിയായി അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദം ഉയർന്നതും മൂവരും ഒരുപോലെ ആ ശബ്ദത്തിലേക്കും അത് പറഞ്ഞ ആളിലേക്കും ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു…. ഞൊടിയിട നേരം കൊണ്ട് അച്ചൂന്റെ കണ്ണുകളൊന്ന് വിടർന്നു…പൂവള്ളിയിലെ വീട്ടുജോലിക്കാരിയായിരുന്ന മായാവതീടെ മോളായിരുന്നു അത്…കൺമണി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള മിഴി….മായാവതി ശരിയ്ക്കും അവിടെയൊരു വേലക്കാരി മാത്രം ആയിരുന്നില്ല…പൂവള്ളിയിലെ എല്ലാ കുട്ടികളേയും ചേർത്തിരുത്തി വളർത്തിയെടുത്തതിൽ വൈദേഹിക്കൊപ്പം സ്ഥാനം മായാവതിയ്ക്കുമുണ്ട്… അതുകൊണ്ട് […]

Continue reading

🖤രാവണത്രേയ 2🔥 [ മിഖായേൽ]

രാവണത്രേയ 2 Raavanathreya Part 2 | Author : Michael | Previous Part   കാരംസ് കളി
മതിയാക്കി ചെയറിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കാൻ ഭാവിച്ച രാവൺ അഗ്നിയുടെ ആ ചോദ്യം കേട്ട്
അവന് നേരെ തിരിഞ്ഞു…. ___________________________________________ഇപ്പോ വരാം
അഗ്നീ….നിങ്ങള് continue ചെയ്യ്…!! രാവൺ മുഖത്തൊരു ചിരിയൊളിപ്പിച്ച് നടക്കാൻ
ഭാവിച്ചു… ന്മ്മ… ന്മ്മ…ഈ കുറുക്കന്റെ പോക്ക് എവിടേക്കാണെന്ന് നമ്മക്കറിയാമേ….
നേരത്തെ ഒന്നും കിട്ടി ബോധിച്ചില്ല അല്ലേ മോനേ രാവൺ… കോയിൻ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടുള്ള
അച്ചൂന്റെ ആ […]

Continue reading

🖤രാവണത്രേയ 2🔥 [ മിഖായേൽ]

രാവണത്രേയ 2 Raavanathreya Part 2 | Author : Michael | Previous Part   കാരംസ് കളി മതിയാക്കി ചെയറിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കാൻ ഭാവിച്ച രാവൺ അഗ്നിയുടെ ആ ചോദ്യം കേട്ട് അവന് നേരെ തിരിഞ്ഞു…. ___________________________________________ഇപ്പോ വരാം അഗ്നീ….നിങ്ങള് continue ചെയ്യ്…!! രാവൺ മുഖത്തൊരു ചിരിയൊളിപ്പിച്ച് നടക്കാൻ ഭാവിച്ചു… ന്മ്മ… ന്മ്മ…ഈ കുറുക്കന്റെ പോക്ക് എവിടേക്കാണെന്ന് നമ്മക്കറിയാമേ…. നേരത്തെ ഒന്നും കിട്ടി ബോധിച്ചില്ല അല്ലേ മോനേ രാവൺ… കോയിൻ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടുള്ള അച്ചൂന്റെ ആ […]

Continue reading

🖤രാവണത്രേയ🔥 [ മിഖായേൽ]

രാവണത്രേയ Raavanathreya | Author : Michael  വൈദീ…നീ പറഞ്ഞത് പോലെ മാധവിനെയും
അവന്റെ കുടുംബത്തേയും പൂവള്ളി മനയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്….ഇന്ദ്രാവതി കല്ലിനരികെ അവരെ
ഇരുത്തിയിട്ട് അല്പം മാറി നിന്നാ ഞാൻ ഫോൺ വിളിയ്ക്കുന്നേ….ഇനി എന്ത്…??എങ്ങനെ…??
ഇത് രണ്ടും നിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ….അന്നൊരു കർക്കിടക
മാസ രാവായിരുന്നു… ചുറ്റും ഓരിയിട്ട് കുരയ്ക്കുന്ന നായകളുടെ ശബ്ദത്തിൽ തെല്ലൊന്ന്
ഭയന്നു കൊണ്ടായിരുന്നു പ്രഭാകർ അത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്…..സംസാരത്തിനിടയിലും
അയാളുടെ നോട്ടം ഒരുതരം പരിഭ്രാന്തിയോടെ ചുറ്റും പരതി നടന്നിരുന്നു…മറുതലയ്ക്ക് […]

Continue reading

🖤രാവണത്രേയ🔥 [ മിഖായേൽ]

രാവണത്രേയ Raavanathreya | Author : Michael  വൈദീ…നീ പറഞ്ഞത് പോലെ മാധവിനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തേയും പൂവള്ളി മനയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്….ഇന്ദ്രാവതി കല്ലിനരികെ അവരെ ഇരുത്തിയിട്ട് അല്പം മാറി നിന്നാ ഞാൻ ഫോൺ വിളിയ്ക്കുന്നേ….ഇനി എന്ത്…??എങ്ങനെ…?? ഇത് രണ്ടും നിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ….അന്നൊരു കർക്കിടക മാസ രാവായിരുന്നു… ചുറ്റും ഓരിയിട്ട് കുരയ്ക്കുന്ന നായകളുടെ ശബ്ദത്തിൽ തെല്ലൊന്ന് ഭയന്നു കൊണ്ടായിരുന്നു പ്രഭാകർ അത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്…..സംസാരത്തിനിടയിലും അയാളുടെ നോട്ടം ഒരുതരം പരിഭ്രാന്തിയോടെ ചുറ്റും പരതി നടന്നിരുന്നു…മറുതലയ്ക്ക് […]

Continue reading