സുഹൃത്തിന്റെ മകൾ ജ്വാല 4 [Sojan]

സുഹൃത്തിന്റെ മകൾ ജ്വാല 4 Suhruthinte Makal Jwala Part 4 | Author : Sojan [ Previous Part ] [ www.kambistories.com ]   പിറ്റേന്ന്‌ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ഒരു കാല് എന്റെ മേലേ കയറ്റിവച്ച് മേ-കോ എന്നു കിടക്കുന്ന അവളെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അവളുടെ ചെഞ്ചൊടികൾ അൽപ്പം തുറന്നിരുന്നു. മുഖത്ത് ഒരു ആത്മീയ ഭാവം. ലോകം സമസ്ഥ സുഖിനോ ഭവന്തു!! എന്നതു പോലെ. ഞാനവളെ കുലുക്കി വിളിച്ചു. “എടാ കള്ളക്കുടുക്കേ എഴുന്നേൽക്ക്” […]

Continue reading