മാറിലെ ചൂടും പൂ…. ലെ തേനും 2 [രാജി]

മാറിലെ ചൂടും പൂ…. ലെ തേനും 2 Maarile Choodum Po..le thenum Part 2 | Author :
Raji | Previous Part   ഞാറു നട്ട പോലെ റോഷന്റെ നെഞ്ചിൽ മുളച്ചു പൊങ്ങുന്ന കുരുന്നു
രോമങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉപ്പ് രസം ചുണ്ട് കൊണ്ട് സിനി ഒപ്പി എടുത്തു.. റോഷന്
എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു അനുഭൂതി… തന്റെ മാറിൽ ഒതുങ്ങി കൂടിയ കൊച്ചു സുന്ദരിയുടെ ലജ്ജാ
ലസിതമായ മുഖം റോഷൻ തെല്ലൊന്നു ഉയർത്തി…. എല്ലാ റൊമാന്റിക് […]

Continue reading

മാറിലെ ചൂടും പൂ…. ലെ തേനും 2 [രാജി]

മാറിലെ ചൂടും പൂ…. ലെ തേനും 2 Maarile Choodum Po..le thenum Part 2 | Author : Raji | Previous Part   ഞാറു നട്ട പോലെ റോഷന്റെ നെഞ്ചിൽ മുളച്ചു പൊങ്ങുന്ന കുരുന്നു രോമങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉപ്പ് രസം ചുണ്ട് കൊണ്ട് സിനി ഒപ്പി എടുത്തു.. റോഷന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു അനുഭൂതി… തന്റെ മാറിൽ ഒതുങ്ങി കൂടിയ കൊച്ചു സുന്ദരിയുടെ ലജ്ജാ ലസിതമായ മുഖം റോഷൻ തെല്ലൊന്നു ഉയർത്തി…. എല്ലാ റൊമാന്റിക് […]

Continue reading

മാറിലെ ചൂടും പൂ…. ലെ തേനും [രാജി]

മാറിലെ ചൂടും പൂ…. ലെ തേനും Maarile Choodum Po..le thenum | Author : Raji  
മറ്റൊരു     പേരിൽ      മുമ്പ്      പ്രസിദ്ധീകരിച്ച       ഒരു   കഥ      കുറച്ചുടെ
        എരിവും      പുളിയും      ചേർത്ത്      ഇവിടെ     അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്…    
      […]

Continue reading

മാറിലെ ചൂടും പൂ…. ലെ തേനും [രാജി]

മാറിലെ ചൂടും പൂ…. ലെ തേനും Maarile Choodum Po..le thenum | Author : Raji   മറ്റൊരു     പേരിൽ      മുമ്പ്      പ്രസിദ്ധീകരിച്ച       ഒരു   കഥ      കുറച്ചുടെ         എരിവും      പുളിയും      ചേർത്ത്      ഇവിടെ     അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്…           […]

Continue reading

വർണ്ണരാജി [പത്മിനി 3 കുളകടവ്]

വര്‍ണ്ണരാജി പത്മിനി32 കുളകടവ് Varnaraji Pathmini 3 Kulikkadavu | Author :
Devajith Previous Parts   രാജി ….എഴുഞ്ഞെൽക്കു മോളെ …. തന്റെ കണ്ണുകൾ രാജി പതിയെ
തുറന്നു ….സമയം അഞ്ചരയായി അമ്പലത്തിൽ പോകണ്ടേ? എന്തൊരു ഉറക്കമാണ് ഇത് ….
എഴുന്നേൽക്കു മോളെ … പതിയെ ഉറക്കച്ചടവോടെ രാജി കട്ടിലിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി
..പത്മിനി തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തോർത്ത് അവൾക്ക് നൽകി . വേഗം പോയി കുളിച്ചിട്ടു
വാ …വേഗം ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും […]

Continue reading

വർണ്ണരാജി [പത്മിനി 3 കുളകടവ്]

വര്‍ണ്ണരാജി പത്മിനി32 കുളകടവ് Varnaraji Pathmini 3 Kulikkadavu | Author : Devajith Previous Parts   രാജി ….എഴുഞ്ഞെൽക്കു മോളെ …. തന്റെ കണ്ണുകൾ രാജി പതിയെ തുറന്നു ….സമയം അഞ്ചരയായി അമ്പലത്തിൽ പോകണ്ടേ? എന്തൊരു ഉറക്കമാണ് ഇത് …. എഴുന്നേൽക്കു മോളെ … പതിയെ ഉറക്കച്ചടവോടെ രാജി കട്ടിലിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ..പത്മിനി തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തോർത്ത് അവൾക്ക് നൽകി . വേഗം പോയി കുളിച്ചിട്ടു വാ …വേഗം ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും […]

Continue reading

വര്‍ണ്ണരാജി [ പത്മിനി 2 ]

വര്‍ണ്ണരാജി പത്മിനി 2 Varnaraji Pathmini 2 Kulikkadavu | Author : Devajith
Previous Parts     രാത്രിയുടെ യാമങ്ങള്‍ കടന്നു പോയി , ഇടക്കെപ്പോഴോ രാജി തന്റെ
ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും ഉണര്‍ന്നു.. തന്റെ ജനലിലൂടെ റോഡില്‍ നിന്നും കടന്നു വരുന്ന
മഞ്ഞവെളിച്ചത്തില്‍ ക്ലോക്കിലെ സമയം ശ്രദ്ധിച്ച് .. പുലര്‍ച്ചെ 2.21 . ചപ്പാത്തി
കഴിച്ചത് കൊണ്ടാവണം വല്ലാത്ത ദാഹം . മുറിയില്‍ ആണെങ്കില്‍ വെള്ളം എടുത്തു
വെച്ചിട്ടുമില്ല.. രാജി പതിയെ തന്റെ മുറിവിട്ട്‌ […]

Continue reading

വര്‍ണ്ണരാജി [ പത്മിനി 2 ]

വര്‍ണ്ണരാജി പത്മിനി 2 Varnaraji Pathmini 2 Kulikkadavu | Author : Devajith Previous Parts     രാത്രിയുടെ യാമങ്ങള്‍ കടന്നു പോയി , ഇടക്കെപ്പോഴോ രാജി തന്റെ ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നും ഉണര്‍ന്നു.. തന്റെ ജനലിലൂടെ റോഡില്‍ നിന്നും കടന്നു വരുന്ന മഞ്ഞവെളിച്ചത്തില്‍ ക്ലോക്കിലെ സമയം ശ്രദ്ധിച്ച് .. പുലര്‍ച്ചെ 2.21 . ചപ്പാത്തി കഴിച്ചത് കൊണ്ടാവണം വല്ലാത്ത ദാഹം . മുറിയില്‍ ആണെങ്കില്‍ വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുമില്ല.. രാജി പതിയെ തന്റെ മുറിവിട്ട്‌ […]

Continue reading