അമ്മകിളികൾ 8 [രാധ]

അമ്മകിളികൾ 9 Ammakkilikal Part 9 | Author : Radha | Previous Part   പതിവ് പോലെ
കെട്ടിയോനേം മോനേം യാത്രയാക്കി അകത്തു കേറി ബ്രാക്കടിയിലെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ്
അഴിച്ചു മാറ്റുന്നതിനിടയിലാണ് ഡോർബെല്ലടിച്ചത്… കള്ളൻ ഗഫൂർ കട്ട് തിന്നാൻ
വരുന്നതാകുമെന്ന ചിന്ത രേണുവിന്റെ ചുണ്ടിൽ ചിരിയും അരയിൽ ബോംബുമായി പൊട്ടി ഒലിച്ചു…
മുലകൾ സന്തോഷത്തോടെ കല്ലിച്ചു മുലഞെട്ടുകൾ വെളിയിലേക്ക് നീണ്ടു… രേണു വാതിൽ
തുറന്നപ്പോൾ ഗഫൂർ അകത്തേക്ക് കേറി തലകൊണ്ട് ആരേയോ വിളിക്കുന്നത് കണ്ട് രേണു […]

Continue reading

അമ്മകിളികൾ 8 [രാധ]

അമ്മകിളികൾ 9 Ammakkilikal Part 9 | Author : Radha | Previous Part   പതിവ് പോലെ കെട്ടിയോനേം മോനേം യാത്രയാക്കി അകത്തു കേറി ബ്രാക്കടിയിലെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് അഴിച്ചു മാറ്റുന്നതിനിടയിലാണ് ഡോർബെല്ലടിച്ചത്… കള്ളൻ ഗഫൂർ കട്ട് തിന്നാൻ വരുന്നതാകുമെന്ന ചിന്ത രേണുവിന്റെ ചുണ്ടിൽ ചിരിയും അരയിൽ ബോംബുമായി പൊട്ടി ഒലിച്ചു… മുലകൾ സന്തോഷത്തോടെ കല്ലിച്ചു മുലഞെട്ടുകൾ വെളിയിലേക്ക് നീണ്ടു… രേണു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ഗഫൂർ അകത്തേക്ക് കേറി തലകൊണ്ട് ആരേയോ വിളിക്കുന്നത് കണ്ട് രേണു […]

Continue reading

അമ്മകിളികൾ 8 [രാധ]

അമ്മകിളികൾ 8 Ammakkilikal Part 8 | Author : Radha | Previous Part   രാവിലെ
പാദസരത്തിന്റെ സ്വരം കേട്ടാണ് വിനു എണീറ്റത്…. മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കി 5.30… ഇവളെന്താ
പതിവില്ലാതെ രാവിലെ മുകളിലേക്ക്… “പുറത്തു നിന്ന് ചങ്ങല കിലുക്കാതെ അകത്തേക്ക് വാ
പെണ്ണേ, വാതിൽ കുറ്റീട്ടിട്ടില്ല “ അവൾ വാതിൽ തുറന്നൊരു ഗ്ലാസ് ചായയുമായി
അകത്തേക്ക് വന്നു.. “ചെക്കൻ എങ്ങനേണ് കിടക്കണേന്ന് അറിയില്ലല്ലോ.. എന്തേലും മറക്കാൻ
ഉണ്ടെങ്കിൽ മറച്ചോട്ടേന്ന് കരുതി കിലുക്കീതാ” ഇന്നലെ […]

Continue reading

അമ്മകിളികൾ 8 [രാധ]

അമ്മകിളികൾ 8 Ammakkilikal Part 8 | Author : Radha | Previous Part   രാവിലെ പാദസരത്തിന്റെ സ്വരം കേട്ടാണ് വിനു എണീറ്റത്…. മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കി 5.30… ഇവളെന്താ പതിവില്ലാതെ രാവിലെ മുകളിലേക്ക്… “പുറത്തു നിന്ന് ചങ്ങല കിലുക്കാതെ അകത്തേക്ക് വാ പെണ്ണേ, വാതിൽ കുറ്റീട്ടിട്ടില്ല “ അവൾ വാതിൽ തുറന്നൊരു ഗ്ലാസ് ചായയുമായി അകത്തേക്ക് വന്നു.. “ചെക്കൻ എങ്ങനേണ് കിടക്കണേന്ന് അറിയില്ലല്ലോ.. എന്തേലും മറക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറച്ചോട്ടേന്ന് കരുതി കിലുക്കീതാ” ഇന്നലെ […]

Continue reading

അമ്മകിളികൾ 7 [രാധ]

അമ്മകിളികൾ 7 Ammakkilikal Part 7 | Author : Radha | Previous Part   അപ്പൂന്റെ സ്വഭാവമാറ്റത്തിനുള്ള നേർച്ചയുമായാണ് സുജ അപ്പുവുമായി രാവിലെ തന്നെ കൊടുങ്ങലൂർ ക്ഷേത്രദർശനത്തിനു പോയത്.. രാവിലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ബസ്സിൽ വലിയ തിരക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സുഖമായി പോകാൻ കഴിഞ്ഞു… പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നല്ല മഴ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം കിട്ടിയ ഗുരുവായൂർ എറണാകുളം ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ്സിൽ തന്നെ കയറി.. ബസ്സിലാണെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കും.അപ്പുവും മുമ്പിലൂടെ തന്നെയാണ് കയറിയത്.. […]

Continue reading

അമ്മകിളികൾ 7 [രാധ]

അമ്മകിളികൾ 7 Ammakkilikal Part 7 | Author : Radha | Previous Part   അപ്പൂന്റെ
സ്വഭാവമാറ്റത്തിനുള്ള നേർച്ചയുമായാണ് സുജ അപ്പുവുമായി രാവിലെ തന്നെ കൊടുങ്ങലൂർ
ക്ഷേത്രദർശനത്തിനു പോയത്.. രാവിലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ബസ്സിൽ വലിയ
തിരക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സുഖമായി പോകാൻ കഴിഞ്ഞു… പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ
നല്ല മഴ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം കിട്ടിയ ഗുരുവായൂർ എറണാകുളം ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ്
ബസ്സിൽ തന്നെ കയറി.. ബസ്സിലാണെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കും.അപ്പുവും മുമ്പിലൂടെ തന്നെയാണ്
കയറിയത്.. […]

Continue reading

ഓണക്കോടി [രാധ]

ഓണക്കോടി Onakkodi  | Author : Radha   പ്രളയത്തിന്റെ വിഷമത്തിലാണെങ്കിലും
മാർക്കറ്റ് നിറയെ ഓണക്കച്ചവടക്കാരെ കൊണ്ടുള്ള തിരക്കാണ്.. ആ തിരക്കിനിടയിൽ കാഴ്ചകൾ
കണ്ടും വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അമ്മായിമാരുടെ
കുണ്ടിയിൽ തലോടിയും തിരക്കിനിടയിലൂടെ കയ്യിട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ 
കൂമ്പിയ മുലയിൽ പതിയെ ഞെക്കിയും രസിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് എന്നെ രൂക്ഷമായി നോക്കുന്ന
രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്…ഞാനാ കൊച്ചിന്റെ മുലയിൽ പിടിക്കുന്നത് അവൾ
കണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു.. ഞാൻ തല താഴ്ത്തി ഒരു കൈ […]

Continue reading

ഓണക്കോടി [രാധ]

ഓണക്കോടി Onakkodi  | Author : Radha   പ്രളയത്തിന്റെ വിഷമത്തിലാണെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് നിറയെ ഓണക്കച്ചവടക്കാരെ കൊണ്ടുള്ള തിരക്കാണ്.. ആ തിരക്കിനിടയിൽ കാഴ്ചകൾ കണ്ടും വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അമ്മായിമാരുടെ കുണ്ടിയിൽ തലോടിയും തിരക്കിനിടയിലൂടെ കയ്യിട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ  കൂമ്പിയ മുലയിൽ പതിയെ ഞെക്കിയും രസിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് എന്നെ രൂക്ഷമായി നോക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്…ഞാനാ കൊച്ചിന്റെ മുലയിൽ പിടിക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു.. ഞാൻ തല താഴ്ത്തി ഒരു കൈ […]

Continue reading

അമ്മകിളികൾ 6 [രാധ]

അമ്മകിളികൾ 6 Ammakkilikal Part 6 | Author : Radha | Previous Part   പതിവുപോലെ
അതിരാവിലെ കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ വിനു എഴുനേറ്റ്, പതിവ് കൗമാരരീതിയിൽ കണ്ണ്
തുറക്കും മുമ്പേ മൊബൈൽ തപ്പി കയ്യിലെടുത്തു.. “ഗുഡ് മോണിംഗ് മമ്മാ “ മമ്മയ്ക്കൊരു
മെസ്സേജ് വിട്ട് മൊബൈലിലെ മെസ്സേജുകളും വായിച്ചു പുറത്തേക്ക് നടന്നു.. കഴിഞ്ഞ രണ്ട്
ദിവസം സുജാന്റിയുടെ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് രാവിലെ ആന്റിയെ കണികാണുന്നതിന്റെ ഒരു
ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.. ഇന്ന് വീണ്ടും […]

Continue reading

അമ്മകിളികൾ 6 [രാധ]

അമ്മകിളികൾ 6 Ammakkilikal Part 6 | Author : Radha | Previous Part   പതിവുപോലെ അതിരാവിലെ കൃത്യം ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ വിനു എഴുനേറ്റ്, പതിവ് കൗമാരരീതിയിൽ കണ്ണ് തുറക്കും മുമ്പേ മൊബൈൽ തപ്പി കയ്യിലെടുത്തു.. “ഗുഡ് മോണിംഗ് മമ്മാ “ മമ്മയ്ക്കൊരു മെസ്സേജ് വിട്ട് മൊബൈലിലെ മെസ്സേജുകളും വായിച്ചു പുറത്തേക്ക് നടന്നു.. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം സുജാന്റിയുടെ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് രാവിലെ ആന്റിയെ കണികാണുന്നതിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.. ഇന്ന് വീണ്ടും […]

Continue reading