പൊക്കിളിനും താഴെ [ശിവമൂർത്തി]

പൊക്കിളിനും താഴെ Pokkilinum Thazhe | Author : Shivamoothry . മുമ്പ് വേറെ ഒരു പേരില്‍ എഴുതിയ കഥയാണ് അല്ലറ ചില്ലറ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി ഉപ്പും എരിവും മസാലയും ചേര്‍ത്ത് അവതരിപ്പികുകയാണ് അഭിപ്രായം ഏതിരോ അനുകൂലമോ എന്തായാലും എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ…. ********** എം ഏ ക്ലാസ്സില്‍ . 20 കുട്ടികള്‍ അതില്‍ പന്ത്രണ്ട് ആണ്‍കുട്ടികളും 8 പെണ്‍കുട്ടികളും അതില്‍ ഒന്നാണ് ശിവന്‍…… 21 തികഞ്ഞ ഒത്ത ചെറുപ്പക്കാരന്‍ അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആകെ ശിവന്റെ ചണ്ടാത്തത്തിന് […]

Continue reading