ഞാനും ഭാര്യമാരും [സിദ്ധാർത്ഥൻ]

ഞാനും ഭാര്യമാരും Njaanum Bharyamaarum | Author : Sidharthan  ഭാഗികമായി ഇത് ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ കഥയാണ് പിന്നെ കഥയാവുമ്പോള്‍ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ഇതിലും ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം രാഘവക്കുറുപ്പ് ആണ് കഥയിലെ നായകന്‍ . പേരിന്റെ ഒരു എടുപ്പ് കണ്ട് പ്രായമുള്ള ആളാണ് എന്നൊന്നും കരുതിക്കളയണ്ട… എന്നാല്‍ അത്രയ്ക്കങ്ങ് പ്രായക്കുറവുമല്ല. പ്രായം നാല്പതോട് അടുക്കുന്നു എങ്കിലും കണ്ടാല്‍ ഒട്ടും തോന്നു കേല… ദേഹരക്ഷ അത്രയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് കൂട്ടിക്കോ… ആറടിയോളമുള്ള ഉയരം… വിരിഞ്ഞ മാറ്…. […]

Continue reading