സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 6 [Sruthi]

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 6 Sumachechiyude Koothimanam Part 6 | Author : Sruthi |
Previous Part   (ആ പുഴുകിയ… കുണ്ടി മണം അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മുഖം ചേർത്ത് വലിച്ചു
കയറ്റി…കുണ്ടി യുടെ. ഞൊരിവു വിടർത്തും തോറും.. അകത്തു നിന്ന് മണം അരിച്ചു വന്നു
കൊണ്ടേ ഇരുന്നു….. സുധി നാവു കൂർപ്പിച്ചു.. മൊട്ടിൽ തൊട്ടു… പിന്നെ നാറ്റ കൂതിയിൽ
നക്കി നൊക്കി… പിന്നെ കടിച്ചു നൊക്കി.. പിന്നെ കുണ്ടി ഈമ്പി… സുമ […]

Continue reading

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 6 [Sruthi]

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 6 Sumachechiyude Koothimanam Part 6 | Author : Sruthi | Previous Part   (ആ പുഴുകിയ… കുണ്ടി മണം അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മുഖം ചേർത്ത് വലിച്ചു കയറ്റി…കുണ്ടി യുടെ. ഞൊരിവു വിടർത്തും തോറും.. അകത്തു നിന്ന് മണം അരിച്ചു വന്നു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു….. സുധി നാവു കൂർപ്പിച്ചു.. മൊട്ടിൽ തൊട്ടു… പിന്നെ നാറ്റ കൂതിയിൽ നക്കി നൊക്കി… പിന്നെ കടിച്ചു നൊക്കി.. പിന്നെ കുണ്ടി ഈമ്പി… സുമ […]

Continue reading

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 5 [Sruthi]

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 5 Sumachechiyude Koothimanam Part 5 | Author : Sruthi |
Previous Part     അന്ന് രാത്രി സുമയും സുധിയും അന്നത്തെ…കൊരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന
നിമിഷങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ടു സുഖമായി ഉറങ്ങി…..രാവിലെ ചെട്ടൻ പൊയി കഴിഞ് അടുക്കള യിൽ
തിരക്കിട്ട ജോലിക്കിടയിലായിരുന്നു സുമ. പെട്ടന്നു ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം
കേട്ട്..അവൾ ഓടി..എന്റെ പൊന്ന് സുധുയാവും..അവൾ ഓടി ചെന്നു..അത് അനിയത്തീടെ നമ്പർ 
ആയിരുന്നു….സംസാരിച്ചത് വിനുവും അമ്മെ.. ന്താടാ….. ഇളയമ്മ രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട്
കിട്ടിയില്ല…അമ്മയോട് […]

Continue reading

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 5 [Sruthi]

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 5 Sumachechiyude Koothimanam Part 5 | Author : Sruthi | Previous Part     അന്ന് രാത്രി സുമയും സുധിയും അന്നത്തെ…കൊരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ടു സുഖമായി ഉറങ്ങി…..രാവിലെ ചെട്ടൻ പൊയി കഴിഞ് അടുക്കള യിൽ തിരക്കിട്ട ജോലിക്കിടയിലായിരുന്നു സുമ. പെട്ടന്നു ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേട്ട്..അവൾ ഓടി..എന്റെ പൊന്ന് സുധുയാവും..അവൾ ഓടി ചെന്നു..അത് അനിയത്തീടെ നമ്പർ  ആയിരുന്നു….സംസാരിച്ചത് വിനുവും അമ്മെ.. ന്താടാ….. ഇളയമ്മ രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല…അമ്മയോട് […]

Continue reading

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 4 [Sruthi]

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 4 Sumachechiyude Koothimanam Part 4 | Author : Sruthi |
Previous Part   ഉച്ചയൂണ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും..ഇരുന്ന് ഉമ്മറത്തു സംസാരിച്ചു
ഇരിക്കുംബൊഴും..ലാവൂനെ മാത്രം കണ്ടില്ല…അവൾ മുറിയിൽ ആയിരുന്നു..എങ്കിലും സുധിക്ക്
സുമയെ കാണാഞ്ഞിട്ട് വല്ലാതെ വീർപ്പ്മുട്ടലായിരുന്നു…ഇത്രയും നേരമായിട്ടും
വിളിച്ചതും ഇല്ല മെസ്സേജ് ഉം ഇല്ല….അമ്മമ്മ യുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കും
സുധിക്കും അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു…നേരം സന്ധ്യയായി മാമൻ വന്നു….ലാവു വിളക്ക്
വെക്കാൻ മാത്രമാണ് വന്നത് തൃസന്ധ്യ സമയത്ത് അവളെ […]

Continue reading

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 4 [Sruthi]

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 4 Sumachechiyude Koothimanam Part 4 | Author : Sruthi | Previous Part   ഉച്ചയൂണ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും..ഇരുന്ന് ഉമ്മറത്തു സംസാരിച്ചു ഇരിക്കുംബൊഴും..ലാവൂനെ മാത്രം കണ്ടില്ല…അവൾ മുറിയിൽ ആയിരുന്നു..എങ്കിലും സുധിക്ക് സുമയെ കാണാഞ്ഞിട്ട് വല്ലാതെ വീർപ്പ്മുട്ടലായിരുന്നു…ഇത്രയും നേരമായിട്ടും വിളിച്ചതും ഇല്ല മെസ്സേജ് ഉം ഇല്ല….അമ്മമ്മ യുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കും സുധിക്കും അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു…നേരം സന്ധ്യയായി മാമൻ വന്നു….ലാവു വിളക്ക് വെക്കാൻ മാത്രമാണ് വന്നത് തൃസന്ധ്യ സമയത്ത് അവളെ […]

Continue reading

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 3 [Sruthi]

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 3 Sumachechiyude Koothimanam Part 3 | Author : Sruthi |
Previous Part   (എന്റെ കഥയെ ഇഷ്ടപെടുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി…………, പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ
സുധി തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ(വിനു) അമ്മയുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ത്രില്ലിംഗ് കഥയാണു
ഇത്……ആദ്യത്തെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും വായിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം വായിക്കുമല്ലൊ…)കഷ്ടം ഉണ്ട്
സുധി………. അപ്പോ എന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ലാ അല്ലെ…. ശരി ഞാൻ പോയേക്കാം……… ഡാ…
നിക്ക്….ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ പോകുവോ നീ….. എന്റെ […]

Continue reading

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 3 [Sruthi]

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 3 Sumachechiyude Koothimanam Part 3 | Author : Sruthi | Previous Part   (എന്റെ കഥയെ ഇഷ്ടപെടുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി…………, പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ സുധി തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ(വിനു) അമ്മയുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ത്രില്ലിംഗ് കഥയാണു ഇത്……ആദ്യത്തെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും വായിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം വായിക്കുമല്ലൊ…)കഷ്ടം ഉണ്ട് സുധി………. അപ്പോ എന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ലാ അല്ലെ…. ശരി ഞാൻ പോയേക്കാം……… ഡാ… നിക്ക്….ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ പോകുവോ നീ….. എന്റെ […]

Continue reading

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 2 [Sruthi]

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 2 Sumachechiyude Koothimanam Part 2 | Author : Sruthi |
Previous Part   അതിപ്പോ പുറത്ത് കുടി കണ്ടാൽ എങ്ങനെ അറിയാനാ… വെളിയിൽ കണ്ടാലേ
പറയാൻപറ്റു…… അയ്യടാ മോനെ ഇങ്ങനൊക്കെ കണ്ടാൽ മതി എന്റെ കുട്ടാ,….. അതിപ്പോ കണ്ടാൽ
എന്താ…ചേച്ചി……. എന്റെ വയറു സിനിമാ നടിമാരുടെ പോലെയൊന്നും അല്ല കുട്ടാ… മഹാ ബോറാ……
അതു ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പറയാം……. ഈ ചെക്കനെ കൊണ്ട് തോറ്റു…ദൈവമേ….. ഇരുവരും
കട്ടക്കാ….സുമക്ക് കാണിക്കാൻ […]

Continue reading

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 2 [Sruthi]

സുമ ചേച്ചിയുടെ കൂതിമണം 2 Sumachechiyude Koothimanam Part 2 | Author : Sruthi | Previous Part   അതിപ്പോ പുറത്ത് കുടി കണ്ടാൽ എങ്ങനെ അറിയാനാ… വെളിയിൽ കണ്ടാലേ പറയാൻപറ്റു…… അയ്യടാ മോനെ ഇങ്ങനൊക്കെ കണ്ടാൽ മതി എന്റെ കുട്ടാ,….. അതിപ്പോ കണ്ടാൽ എന്താ…ചേച്ചി……. എന്റെ വയറു സിനിമാ നടിമാരുടെ പോലെയൊന്നും അല്ല കുട്ടാ… മഹാ ബോറാ…… അതു ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പറയാം……. ഈ ചെക്കനെ കൊണ്ട് തോറ്റു…ദൈവമേ….. ഇരുവരും കട്ടക്കാ….സുമക്ക് കാണിക്കാൻ […]

Continue reading