നമ്രതയുടെ കഴപ്പും, അവിഹിതങ്ങളും [PART 2] [കൊമ്പൻ] [സേതുരാമൻ]

ഇംഗ്ലീഷില്‍ എറോടിക് കഥകളെഴുതുന്ന ഒറേലിയസ് എന്ന എഴുത്തുകാരന്‍റെ ‘Watching my wife find herself’ എന്ന കഥയുടെ മലയാള ആവിഷ്ക്കാരമാണ് ഇത്, രണ്ടാം ഭാഗം …… വായിക്കൂ ……. ആസ്വദിക്കൂ …..

Continue reading

നമ്രതയുടെ കഴപ്പും, അവിഹിതങ്ങളും [കൊമ്പൻ] [സേതുരാമൻ]

നമ്രതയുടെ കഴപ്പും, അവിഹിതങ്ങളും Namrathayude Kazhappum Avihithangalum | Authors : Komban, Sethuraman ഇംഗ്ലീഷില്‍ എറോടിക് കഥകളെഴുതുന്ന ഒറേലിയസ് എന്ന എഴുത്തുകാരന്‍റെ ‘Watching my wife find herself’ എന്ന കഥയുടെ മലയാള ആവിഷ്ക്കാരമാണ് ഇത്. ആസ്വദിക്കൂ ….. അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ചിലതൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരിക അല്ലെ. അന്നും അങ്ങനെയൊന്നു നേരിടാൻ ആയിരുന്നു എന്റെ വിധി. ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ തിരക്ക് പിടിച്ച ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിലുള്ള ഈ മാളിൽ ഓപ്പൺ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ഇരുന്നോണ്ട് ബർഗർ കഴിക്കുകയായിരുന്നു. വീക്കെൻഡ് […]

Continue reading