അമ്മയുടെ മകൻ 5 [Joby]

അമ്മയുടെ മകൻ 5 Ammayude Makan Part 5 | Author : Joby | Previous Part അങ്ങനെ
ഞാനും മമ്മിയും നന്നായി സെക്സ് ആസ്വദിച്ചു മുന്നോട്ടുപോയി സ്വന്തം മമ്മി ആയിട്ട്
കളിക്കുന്ന സുഖം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല… പിന്നെ ഫ്രണ്ട്‌സ്, സമയം
കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാ എഴുതാൻ വൈകിയത്അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ മമ്മിക്
സെറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു.. മമ്മി എന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടു കളിക്കുന്ന സ്റ്റോറി
ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത്.. എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ നിഖിൽ […]

Continue reading

അമ്മയുടെ മകൻ 5 [Joby]

അമ്മയുടെ മകൻ 5 Ammayude Makan Part 5 | Author : Joby | Previous Part അങ്ങനെ ഞാനും മമ്മിയും നന്നായി സെക്സ് ആസ്വദിച്ചു മുന്നോട്ടുപോയി സ്വന്തം മമ്മി ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന സുഖം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല… പിന്നെ ഫ്രണ്ട്‌സ്, സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാ എഴുതാൻ വൈകിയത്അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ മമ്മിക് സെറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു.. മമ്മി എന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടു കളിക്കുന്ന സ്റ്റോറി ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത്.. എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ നിഖിൽ […]

Continue reading

അമ്മയുടെ മകൻ 4 [Joby]

അമ്മയുടെ മകൻ 4 Ammayude Makan Part 4 | Author : Joby | Previous Part   തലേ
ദിവസത്തെ കേക്കിന്റെ ക്രീം എല്ലാം മമ്മീടെ ദേഹത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു
ഇരിക്കായിരുന്നു… രാവിലെ തന്നെ മമ്മി കുളിക്കാൻ കയറി മമ്മീടെ റൂമിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും
കിടക്കുന്നതു. മമ്മി ബാത്റൂമിലാണ് കുളികഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.. ഞാൻ ഒന്നുല്ലാതെ
കിടക്കാണ്.. രാവിലെ തന്നെ സാധനം കമ്പി ആയി കുലച്ചു നിക്കാണ്.. ഞാൻ എന്റെ
മുണ്ടെടുത്തു മറച്ചു പെട്ടെന്ന് മമ്മി കുളി കഴിഞ്ഞു പുറത്തേക്കു […]

Continue reading

അമ്മയുടെ മകൻ 4 [Joby]

അമ്മയുടെ മകൻ 4 Ammayude Makan Part 4 | Author : Joby | Previous Part   തലേ ദിവസത്തെ കേക്കിന്റെ ക്രീം എല്ലാം മമ്മീടെ ദേഹത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇരിക്കായിരുന്നു… രാവിലെ തന്നെ മമ്മി കുളിക്കാൻ കയറി മമ്മീടെ റൂമിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നതു. മമ്മി ബാത്റൂമിലാണ് കുളികഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.. ഞാൻ ഒന്നുല്ലാതെ കിടക്കാണ്.. രാവിലെ തന്നെ സാധനം കമ്പി ആയി കുലച്ചു നിക്കാണ്.. ഞാൻ എന്റെ മുണ്ടെടുത്തു മറച്ചു പെട്ടെന്ന് മമ്മി കുളി കഴിഞ്ഞു പുറത്തേക്കു […]

Continue reading

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 8 [റമീസ്]

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 8 [റമീസ്] കഴിഞ്ഞഭാഗങ്ങൾ [PART 1] [PART 2] [Part 3] [Part 4] [Part 5] [Part 6] [Part 7] കക്കോൾഡ് ഭർത്താക്കന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം. കക്കോൾഡ് കഥകൾക്ക് ആരാധകരും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലും സന്തൊഷം. പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരുടെ നിരന്തരമായ അഭ്യർഥന മാനിച്ചു വീണ്ടും എഴുതി തുടങ്ങുന്നു. എന്റെ കുണ്ണയിൽ ഒരു ചാസ്റ്റിറ്റി ലോക്ക് ഇട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു താക്കോൽ സുനിലിന്റെ കയ്യിലും മറ്റൊന്ന് മറ്റാരുടെയോ അടുത്തുമായിരുന്നു. ഭാര്യയെയും […]

Continue reading

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 8 [റമീസ്]

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 8 [റമീസ്] കഴിഞ്ഞഭാഗങ്ങൾ [PART 1] [PART 2] [Part 3] [Part 4]
[Part 5] [Part 6] [Part 7] കക്കോൾഡ് ഭർത്താക്കന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
ധാരാളമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം. കക്കോൾഡ് കഥകൾക്ക്
ആരാധകരും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലും സന്തൊഷം. പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരുടെ
നിരന്തരമായ അഭ്യർഥന മാനിച്ചു വീണ്ടും എഴുതി തുടങ്ങുന്നു. എന്റെ കുണ്ണയിൽ ഒരു
ചാസ്റ്റിറ്റി ലോക്ക് ഇട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു താക്കോൽ സുനിലിന്റെ കയ്യിലും
മറ്റൊന്ന് മറ്റാരുടെയോ അടുത്തുമായിരുന്നു. ഭാര്യയെയും […]

Continue reading

അമ്മയുടെ മകൻ 3 [Joby]

അമ്മയുടെ മകൻ 3 Ammayude Makan Part 3 | Author : Joby | Previous Part സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് പറമ്പിൽ നടന്നതൊന്നും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ല.. … അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റു വന്നപ്പോൾ.. മമ്മി :നിനക്കു ചായ വേണ്ടേ പല്ല് തേച്ചു വാ ഞാൻ :ശെരി മമ്മി മമ്മി അപ്പോഴേക്കും ചായ എടുത്തു മേശയിൽ വെച്ചു… ഞാൻ വന്നു ചായ എടുത്തു കുടിച്ചു.. ഞാൻ മമ്മിയെ നോക്കി.. മമ്മി നല്ല […]

Continue reading

അമ്മയുടെ മകൻ 3 [Joby]

അമ്മയുടെ മകൻ 3 Ammayude Makan Part 3 | Author : Joby | Previous Part സത്യം
പറഞ്ഞാൽ അന്ന് പറമ്പിൽ നടന്നതൊന്നും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ല.. … അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം
രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റു വന്നപ്പോൾ.. മമ്മി :നിനക്കു ചായ വേണ്ടേ പല്ല് തേച്ചു വാ ഞാൻ
:ശെരി മമ്മി മമ്മി അപ്പോഴേക്കും ചായ എടുത്തു മേശയിൽ വെച്ചു… ഞാൻ വന്നു ചായ എടുത്തു
കുടിച്ചു.. ഞാൻ മമ്മിയെ നോക്കി.. മമ്മി നല്ല […]

Continue reading

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 7 [റമീസ്]

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 7 [റമീസ്] കഴിഞ്ഞഭാഗങ്ങൾ [PART 1] [PART 2] [Part 3] [Part 4] [Part 5] [Part 6] വളരെ വൈകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു…. ഒരുപാട് നാളുകൾ കൊണ്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഇന്ന് സഫലമാകുന്നു.ഒരു പെണ്ണായി ഒരാളുടെ വെപ്പാട്ടി ജീവിക്കാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അത് എന്തായാലും ഇന്ന് നടക്കും.. ചന്ദ്രട്ടൻ എന്റെ ചുണ്ട് വായിലാക്കി ചപ്പി പിന്നെ മുലകളിൽ തടവി ഞാൻ എതിർക്കുന്നിIല്ല എന്ന് മനസിലായപ്പോൾ വീണ്ടു ഒരുമ്മ തന്നിട്ട് എന്റെ സാരിയുടെ മേലെ […]

Continue reading

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 7 [റമീസ്]

കുക്കോൽഡ് ജീവിതം 7 [റമീസ്] കഴിഞ്ഞഭാഗങ്ങൾ [PART 1] [PART 2] [Part 3] [Part 4]
[Part 5] [Part 6] വളരെ വൈകിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു…. ഒരുപാട് നാളുകൾ കൊണ്ടുള്ള
ആഗ്രഹം ഇന്ന് സഫലമാകുന്നു.ഒരു പെണ്ണായി ഒരാളുടെ വെപ്പാട്ടി ജീവിക്കാൻ എന്റെ
എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അത് എന്തായാലും ഇന്ന് നടക്കും.. ചന്ദ്രട്ടൻ എന്റെ ചുണ്ട്
വായിലാക്കി ചപ്പി പിന്നെ മുലകളിൽ തടവി ഞാൻ എതിർക്കുന്നിIല്ല എന്ന് മനസിലായപ്പോൾ
വീണ്ടു ഒരുമ്മ തന്നിട്ട് എന്റെ സാരിയുടെ മേലെ […]

Continue reading