ജാഫർ ഇക്കയുടെ കുണ്ടി പ്രേമം

ജാഫർ ഇക്കയുടെ കുണ്ടി പ്രേമം Jafar Ikkayude Kundi Premam bY Nolan   സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതുകയാണ്.ഹൈ ഫെറ്റിഷ് സ്റ്റോറി ആണ്.പഴയ നിലവാരം പുലർത്ഥനായോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും ഫെറ്റിഷ് പ്രേമികൾക്കായി ഈ കഥ സമർപ്പിക്കുന്നു. Nss ഉം JSR ഉം മറന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കഥ ഇതാണ്. അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും രേഖപ്പെടുത്തുക. റൂം മേറ്റ്സിനെ ബസ് കയറ്റി വിട്ടതിനു ശേഷം റസിയയും മീനയും തിരിഞ്ഞു […]

Continue reading