ബാംസുരിക്കൊട്ടാരത്തിലെ രഹസ്യം 2 [Arjun Dev & Jo]

ബാംസുരിക്കൊട്ടാരത്തിലെ രഹസ്യം 2 Bamsurikottarathile Rahasyam Part 2 | Authors :
Arjun Dev & Jo [ Previous Part ] …ഇത്രയും നാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ
ചങ്ങാതിമാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷുദിനാശംസകൾ…! ആദ്യഭാഗം സ്വീകരിയ്ക്കുകയും
സ്നേഹമറിയിയ്ക്കുകയും ചെയ്തതിലുള്ള നന്ദിയെന്നോണം രണ്ടാംഭാഗവും
അവതരിപ്പിയ്ക്കുകയാണ്…, സ്നേഹവും പിന്തുണയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്… ❤️ജോ & അർജ്ജുൻ
❤️   ബാംസുരിയുടെ കവാടം മലർക്കെ തുറന്നകത്തുകയറിക്കൊണ്ട് ദീരവു നിന്നു
കിതയ്ക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും പെട്ടെന്ന്, “”…ആഹ്…!!”””_ എന്നൊരു ശബ്ദമവന്റെ ചെവിയിൽ
വന്നടിച്ചുകയറി. […]

Continue reading

ബാംസുരിക്കൊട്ടാരത്തിലെ രഹസ്യം [Arjun Dev & Jo]

സമർപ്പണം : പ്രിയസുഹൃത്തായ മന്ദൻരാജയ്ക്ക്… അതോടൊപ്പം സ്മിത, ആൽബി, ജോസഫ് തുടങ്ങി
ഞങ്ങളെ എന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരും വായനക്കാരുമടങ്ങുന്ന
എല്ലാവർക്കും…   ഇതേവരെ ഇങ്ങനെയൊരു പരീക്ഷണത്തിന് ഞങ്ങൾ മുതിർന്നിട്ടില്ല.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ   തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നേക്കാം. സദയം ക്ഷമിക്കുക. തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ
മടിക്കാതെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരിക. ഞങ്ങളുടെ പതിവ് കഥകൾ പോലല്ലാതെ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ
അദ്ധ്യായങ്ങളായിട്ടാണെങ്കിലും പെട്ടന്നുപെട്ടന്ന് വരും. ഇതിന്റെ പല
പാർട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങളുടെ ബാക്കി സ്റ്റോറികളും. അതുകൊണ്ട് ഇത് വന്നപ്പോൾ അവ
നിർത്തിയെന്ന് ആരും കരുതിയേക്കല്ലേ…   ബാംസുരിക്കൊട്ടാരത്തിലെ രഹസ്യം […]

Continue reading

വിലക്കപ്പെട്ട വനം 2 [വാൾട്ടർ മിറ്റി]

വിലക്കപ്പെട്ട വനം 2 Viakkapetta Vanam Part 2  | Author : Walter Mitty | Previous Part   അന്നേ ദിവസം രാത്രി, എന്റെ ഫോൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരികുന്നൂ. ” രാത്രി രണ്ടുമണി ആയി കിടന്നപ്പോൾ, കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോ ആണ് ഫോണിന് അടിക്കാൻ തോന്നിയത് മയിര്” പാതി മയക്കത്തിൽ ഫോൺ എടുത്തു ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അടുത്തുള്ള ഷെൽഫിൽ പരതികൊണ്ട് ഫോൺ എടുത്തു നോക്കി. മെല്ലെ ഫോണിലേക്ക് നോക്കി 3 മണിയാണ്. ഞാൻ ഫോൺ […]

Continue reading

വിലക്കപ്പെട്ട വനം 2 [വാൾട്ടർ മിറ്റി]

വിലക്കപ്പെട്ട വനം 2 Viakkapetta Vanam Part 2  | Author : Walter Mitty | Previous
Part   അന്നേ ദിവസം രാത്രി, എന്റെ ഫോൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരികുന്നൂ. ” രാത്രി രണ്ടുമണി
ആയി കിടന്നപ്പോൾ, കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോ ആണ് ഫോണിന് അടിക്കാൻ തോന്നിയത്
മയിര്” പാതി മയക്കത്തിൽ ഫോൺ എടുത്തു ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അടുത്തുള്ള ഷെൽഫിൽ
പരതികൊണ്ട് ഫോൺ എടുത്തു നോക്കി. മെല്ലെ ഫോണിലേക്ക് നോക്കി 3 മണിയാണ്. ഞാൻ ഫോൺ […]

Continue reading

ജൂലി 2 [മാജിക് മാലു]

ജൂലി 2 Jooli Part 2 | Author Magi Malu | Previous Part ബോധം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ
ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നു, ചുറ്റും പോലിസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരും ഡോക്ടറും നേഴ്സ് മാരും
നിൽക്കുന്നു. എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ തലയിൽ നല്ല വേദന തോന്നി ഞാൻ തലയിൽ തൊട്ട്
നോക്കിട്ടപ്പോൾ തലയിൽ വലിയ ഒരു കേട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ബെഡിൽ നിന്നും
എഴുനേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു “എഴുനേൽക്കേണ്ട, തല ഇളകാൻ
പാടില്ല, അവിടെ തന്നെ കിടന്നോളു “ […]

Continue reading

ജൂലി 2 [മാജിക് മാലു]

ജൂലി 2 Jooli Part 2 | Author Magi Malu | Previous Part ബോധം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നു, ചുറ്റും പോലിസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരും ഡോക്ടറും നേഴ്സ് മാരും നിൽക്കുന്നു. എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ തലയിൽ നല്ല വേദന തോന്നി ഞാൻ തലയിൽ തൊട്ട് നോക്കിട്ടപ്പോൾ തലയിൽ വലിയ ഒരു കേട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ബെഡിൽ നിന്നും എഴുനേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു “എഴുനേൽക്കേണ്ട, തല ഇളകാൻ പാടില്ല, അവിടെ തന്നെ കിടന്നോളു “ […]

Continue reading

ജൂലി [മാജിക് മാലു]

ജൂലി Jooli | Author : Magic Malu ഡിയർ റീഡേഴ്സ്, ഈ കഥയും ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും
തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രം. ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുമായോ, വ്യക്തികളും ആയോ സാമ്യം
തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദ്രിശ്ചികം മാത്രം. മാജിക് മാലു… ഈ കഥ നടക്കുന്നത്
തമിഴ് നാട് – കർണാടക ബോർഡറിൽ ഉള്ള “കരക്” എന്ന പ്രദേശത്തെ ചുറ്റി പറ്റി ആണ്. ഒരു
റിമോട്ട് ഏരിയ ആയിരുന്നു അത്, അതികം ജനവാസം ഇല്ലാത്ത, പുറം ലോകവും ആയി അതികം […]

Continue reading

ജൂലി [മാജിക് മാലു]

ജൂലി Jooli | Author : Magic Malu ഡിയർ റീഡേഴ്സ്, ഈ കഥയും ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രം. ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുമായോ, വ്യക്തികളും ആയോ സാമ്യം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദ്രിശ്ചികം മാത്രം. മാജിക് മാലു… ഈ കഥ നടക്കുന്നത് തമിഴ് നാട് – കർണാടക ബോർഡറിൽ ഉള്ള “കരക്” എന്ന പ്രദേശത്തെ ചുറ്റി പറ്റി ആണ്. ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയ ആയിരുന്നു അത്, അതികം ജനവാസം ഇല്ലാത്ത, പുറം ലോകവും ആയി അതികം […]

Continue reading

കുപ്പി 1

കുപ്പി 1 Kuppi Part 1 bY NuNu BUys¯ {lfw B\v… Cãs¸s«¦n A_n]n¡pN.. AXp¯ emPw
fpSÂ tbKnsâ F®w Nq«n FjpSmw.. H^p Bßmkpfm]n Nq«m] NT.. CSv Fsâ
AWpekw…B^pw..tbXn¡^pSv… Bßm¡an knlzmhw CÃm¯kÀ km]n¡^pSv… Wà W«p¨ hf]w. 12.30.
IqsXXp¯n«v Mm³ tWs^ k*n]pw sNm*v ko«n k¶p… fpNans` _qfn tN_n cmWn«v H¶v NnX¶p.
IqXv Nmäv AXn¨n«v Ft´m tbms` tSm¶n. Mm]_mjvI Unkhw. […]

Continue reading

കുപ്പി 1

കുപ്പി 1 Kuppi Part 1 bY NuNu BUys¯ {lfw B\v… Cãs¸s«¦n A_n]n¡pN.. AXp¯ emPw fpS tbKnsâ F®w Nq«n FjpSmw.. H^p Bßmkpfm]n Nq«m] NT.. CSv Fsâ AWpekw…B^pw..tbXn¡^pSv… Bßm¡an knlzmhw CÃm¯kÀ km]n¡^pSv… Wà W«p¨ hf]w. 12.30. IqsXXp¯n«v Mm³ tWs^ k*n]pw sNm*v ko«n k¶p… fpNans` _qfn tN_n cmWn«v H¶v NnX¶p. IqXv Nmäv AXn¨n«v Ft´m tbms` tSm¶n. Mm]_mjvI Unkhw. […]

Continue reading