സുമയുടെ ജീവിതം

സുമയുടെ ജീവിതം Sumayude Jeevitham bY Rajushashi   എന്റെ പേര് സുമ ,ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു വിവാഹിത ആണ്.ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ആണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊൾ 28 വയസ്സുണ്ട്.ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർ്നതും ഒക്കെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരുന്നു.എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ആയിരുന്നു ഒരു നല്ലവനായ വ്യക്തിയെ കല്ല്യാണം കഴിച്ചു കുട്ടികളുമായി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഒരു നോർമൽ ശരീരത്തോട് കൂടിയ ആളായിരുന്നു.ഉള്ളതിൽ കുണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് വലുപ്പം […]

Continue reading